Main Page

From Pirate Party Belgium
Revision as of 10:21, 27 March 2016 by Tierce (talk | contribs) (2016 GA)
Jump to: navigation, search

Welkom op de wiki van de Belgische Piraten!

Bienvenue sur le wiki des Pirates belges!

Welcome to the wiki of the Belgian Pirates!

Belgium.png

À la une In de kijker

À propos Over ons

  • Nous avons également une Coreteam servant d'exécutif.
  • Met de onderverdeling in crews en squads is de samenwerking binnen de partij op een gedistribueerde wijze georganiseerd. Elke beslissing moet geratificeerd worden door de Algemene Vergadering.
  • We hebben ook een Coreteam dat dienst doet als Executive.

Participer Meedoen

Consultez l'aide du wiki pour bien démarrer!

Bekijk de wikihulp om goed te beginnen!

Équipages

Crews

La Crew est l'unité de base, auto-organisée et locale du Parti Pirate. Elle s'inscrit dans une perspective locale ou relationnelle (localités différentes)... [Art 28]

Een Crew is de basiseenheid, een lokale entiteit die zichzelf organiseert. Een Crew vindt plaats met een plaatselijke of relationele perspectief (andere plaats)... [Art 28]