Crew Gent/Meeting/08 11 2011

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Meeting03 Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Gent
Date Tue 8 November 2011
Time ?
Venue Hackerspace Whitespace
Address
Blekerijstraat 75
9000 Gent
City
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Agenda

 • Verantwoordelijke ontwikkeling website
 • Ledenwerving en naam
 • Information handling
 • Liquid governance
 • Kieswetgeving overview
 • Nieuwe facebook [1], en doelstellingen

meeting 3, 8 nov 1 2011

Verantwoordelijke ontwikkeling website

We hebben momenteel genoeg vertegenwoordiging. Zowel facebook, als forum als wiki.

Ledenwerving en naam

 • Naam:
  • Crew 9000
  • Crew Portus Ganda
  • Gewoon Crew Gent
  • Pirate Party Gent

Information handling

 • blog op de wereld morgen
  • Roel, Klaas, Glenn willing to write
  • Roel will create it
  • Passw for everyone in the crew

Liquid governance

Pirate Manifesto

Dient (her)schreven te worden. We doen dit op de wiki. We gaan er samen aan werken. Volgende week eerste versie voorleggen. Als je er aan werkt, doe wat communicatie via de mailinglist.

Kieswetgeving overview

Later

Nieuwe facebook

[2], en doelstellingen

 • Internationale pers delen. En als ons eigen blog geupdate wordt dan kan dit er ook op geplaatst worden.
 • share news
 • share links
 • share ideas
 • as we go we will understand betterEnglish

Pirate Party Manifesto

 • 1 Efficiëntie
  • Een ministerie van IT
  • Open Source Governance
  • Open Source Education
 • 2 Openheid van bestuur (Transparantie en participatie)
  • Who watches the Watchmen
  • Tegen cumulatie
  • Liquid Democracy (Liquid Feedback is de software)
  • Weg kiesdrempel
 • 3 Vrije beschikbaarheid van alle kennis
  • Hervorming van copyright laws
  • Vervangen patenten door Intellectual Property
  • DIY (36)
 • 4 Vrijheid van Cultuur
  • Hervorming van DRM
  • Bescherming van klokkenluiders en het recht op verspreiding van informatie
 • 5 Internet is een basisrecht
 • 6 Bescherming van de privacy
  • ISPs moeten zich op hun core business focussen. Geen data bijhouden. Ook Net Neutrality is een basisrecht.
  • Privacy op de werkvloer, geen camera's, data collecting
  • De overheid moet duidelijk zijn over welke data wordt opgeslaan en welke niet.
  • Governments should never track you geographically.

We zijn niet links en niet rechts. Tevens willen wij niet participeren in het communautaire debat. We are future-friendly and technology is beneficial to the world.


English

 • 1 Efficiency
  • A Ministry of IT
  • Open Source Governance
  • Open Source Education
 • 2 Openness of governance (transparency and participation)
  • Who watches the Watchmen
  • Against accumulation
  • Liquid Democracy - Software: Liquid Feedback
  • Abolish Election threshold
 • 3 Free access to all knowledge
  • Reformation of CopyRight Laws
  • Replace Patents by Intellectual Property
  • DIY (36)
 • 4 Freedom of Culture
  • Prohibtion of DRM
  • Protection for Whistleblowers and the right to disseminate information
 • 5 Internet is a fundamental right, at the same level as access to housing, food and energy --> needs a clearer translation I guess
 • 6 Privacy Protection
  • ISP's should focus on their core business. No data tracking. Net Neutrality is written into law/constitution.
  • Privacy in the workplace, no cameras and no datacollecting
  • The government must be clear on what data is stored and which is not.
  • Governments should never track you geographically.

We're neither left nor right-wing. We do not participate in the Belgian "communautaire" debate. --> This is a Belgian word :P We are future-friendly and technology is beneficial to the world.