About

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Main page Participer - Meedoen A propos - Oven ons
Valeurs de base - Kernwaarden Statuts - Statuten

À propos Over ons

Le Parti Pirate de Belgique est issu du mouvement pirate international. Ses valeurs de bases sont la démocratie directe, la transparence et la protection des droits individuels.

Etant organisé de manière distribuée, le Parti Pirate fonctionne via la création et la coordination d'équipages et d'escouades. Chaque décision doit être ratifiée par l'Assemblée Générale.

Nous avons également une Coreteam servant d'exécutif.

De Piratenpartij van België maakt deel uit van de internationale Piraten beweging. Onze kernwaarden zijn Directe democratie, transparantie en de bescherming van de individuele rechten.

Met de onderverdeling in crews en squads is de samenwerking binnen de partij op een gedistribueerde wijze georganiseerd. Elke beslissing moet geratificeerd worden door de Algemene Vergadering.

We hebben ook een Coreteam dat dienst doet als Executive.