Events/EGA:2012/Proposition 1.2

From Pirate Party Belgium
< Events/EGA:2012
Revision as of 17:08, 25 October 2012 by Paul (talk | contribs) (Motivation)
Jump to: navigation, search

[NL] Afdrachten: veel of weinig ? [FR] Reversements: élevés ou bas ?

  • [NL]Ik stel voor om een heel bescheiden 5% op de bruto-inkomsten te hanteren voor alle mandaten.
  • [FR]Je propose un reversement très raisonnable de 5% des revenus bruts pour tous les mandats.

Motivation

  • [NL]Het lijkt voorlopig nog verre toekomstmuziek, maar indien de partij verkozenen haalt in 2014 gaan

we mandatarissen hebben die een aanzienlijke vergoeding krijgen. In bijna alle partijen draagt de mandataris hiervan een bepaald percentage af aan de partijkas. Dit is om de partijwerking te financieren en omdat hij zijn mandaat deels te danken heeft aan die partij.

  • [FR] Cela semble pour l'instant encore bien lointain, mais si le parti gagne des lus en 2014, nous aurons des mandataires qui recevront une indemnisation considérable. Dans presque tous les partis, les mandataires en reversent un pourcentage à la caisse de leur parti. Cela sert à financer le fonctionnement du parti, en raison du fait que l'élu doive une partie de son élection à celui-ci.


  • [NL] De percentages schommelen tussen de 0% bij LDD en 20% bij Groen! [1]
  • [FR] Les pourcentages varient de 0% à la LDD jusqu'à 20% chez Groen! [2]

Amandments