Crew Gent/Meeting/01 11 2011

From Pirate Party Belgium
< Crew Gent‎ | Meeting
Revision as of 20:23, 11 February 2017 by Franky (talk | contribs) (Franky moved page CrewGent/Meeting02 to Crew Gent/Meeting/01 11 2011: meeting naming convention)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Meeting02 Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Gent
Date Tue 1 November 2011
Time ?
Venue Hackerspace Whitespace
Address
Blekerijstraat 75
9000 Gent
City
Attendees Nino, Glenn (Elloco), Pieter (Sandb), Klaas (Klamens), Erik
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Agenda

 • Structuur overview
 • Verantwoordelijke communicatie (twitter, facebook, google+)
 • Evaluatie occupy ghent
 • Wat met artiesten en "free culture"?
 • Visie
 • Meetings
 • Agenda

Structuur overview

 • We hebben een basis overzicht
 • Meer detail nodig -> sandb zal wat rond mailen

Verantwoordelijke communicatie (twitter, facebook, google+)

 • Nino, Glenn willen dit doen
 • Facebook
  • Alle crew leden krijgen admin rechten
  • Publieke pagina
  • We hebben crew member facebook namen nodig om aan de "control list" toe te voegen
   • Nino oniN
   • Pieter Iserbyt / sandb / sandbender
   • glenn.bouckaert@gmail.com
   • Klaas Mensaert
   • Erik Willekens
  • Op forum andere crew leden vragen om hun facebook info
 • Wat we zouden kunnen doen in de toekomst:
  • Gaan voor artikel in de krant?
   • Persberichten handling?
   • Naar de eerste verkiezingen als one-issue party
   • Erkend worden als niet links en niet rechts "een goed idee is een goed idee"

Evaluatie occupy ghent

 • 4 mensen pp aanwezig
 • Occupy gent beweging niet zo homogeen
 • Symptomatisch - things are going worse than before - but no proposed solutions

Wat met artiesten en "free culture"?

 • Hoe worden artiesten vergoed wanneer gratis downloaden mag?
  • muzikanten nu opbrengst uit optredens?
  • om vergoed te worden als artiest is het nu super complex
 • flat-tax/tax system? cultuur belasting als inkomen cultuur sector, cultuur vrij beschikbaar voor iedereen
 • basis loon voor artiesten?
 • huidig statuut: dop houden indien genoeg output per jaar
  • output wordt gemeten naar $$, niet naar werkelijke output

Patenten

 • Patenten zouden onder een publieke, vaste prijs moeten aangeboden worden door de eigenaar
 • Iedere afnemer betaalt dezelfde prijs, niet meer mogelijk om een bedrijf het patent te ontzeggen, zou de economie eerlijker en competitiever moeten maken.

Visie

Aangenomen

 • basis democratie - via directe raadpleging van de mensen, niet via kies-trap systeem - zoveel mogelijk beslissingen op zo laag mogelijk niveau.
  • e.g.
   • referenda
   • liquid governance
   • system of Erik <unnamed still>
   • andere...
  • via web/nieuwe technologien
 • transparantie, efficientie, informatiseren van de gemeente++, minder bureacratie
  • maak de werkomgeving van de ambtenaren beter en interessanter
  • nieuwe technologien tvv administratieve vereenvoudiging
  • zonder robuustheid aan te tasten
  • minder mensen nodig die werken bij het stad?
  • geld uitgespaard = meer geld voor belangerijke zaken, of minder belastingen

Nog verder uit te werken

 • auteursrechten
  • zie "Q: what about artists and free culture?"
 • andere aanpak politiek, democratie door usage of web/net
 • de juiste mens op de juiste plaats
  • structuren die misbruiken tegengaan, efficientie promoten

Meetings

 • We gaan elke week samen komen ipv om de twee weken
 • Elke week op dinsdag, om 20:00u in Whitespace

Agenda volgende vergadering

 • Verantwoordelijke ontwikkeling website
 • Ledenwerving en naam
 • Information handling
 • Liquid governance
 • Kieswetgeving overview