Welcome/Guide/nl

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Welcome/Guide and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎français

Kleine survivalgids binnen de belgische piraten.

Deze pagina is onder constructie! Het doel is een globale, maar onvolledige, presentatie te maken van de huidige werking van de piraten. Dit om nieuwkomers op weg te helpen. Alle hulp is welkom, dus kruip maar in uw pen. Maar voor te beginnen, laat ons samen bespreken: het is in het tabblad "discussie" dat dit gebeurt.

Het ding

Clouds.jpg


Een zwerm: zo zouden wij de Belgische piratengroep kunnen beschrijven. Met vage en beweeglijke vormen, de seizoenen volgend, de luchtdruk … Zij heeft nog niet het doel en de doeltreffendheid van de zwerm bijen, maar het is al wel een andere entiteit in het luchtruim met een bepaalde structuur en een bestaanswijze. Het zijn deze structurele en functionele eigenschappen die hierna worden toegelicht.

De structuur

De structuur van de piraten is niet gecentraliseerd. De centralisatie veronderstelt de invoering van een hiërarchie, waar de piraten hoogst allergisch voor zijn. De structuur is evenmin decentraal, omdat decentralisatie eveneens de aanwezigheid van een hiërarchie (hoewel vertraagd) veronderstelt. Het is een structuur die zich wil verspreiden. Deze verspreiding is ondersteund door een perfecte gelijkwaardigheid van alle entiteiten, die autonoom blijven en vrij zijn zich te organiseren zonder enige richtlijn "van bovenaf". De werking is niet van boven naar onder of zelfs niet van onder naar boven, maar in de horizontaliteit (NB : hier kom je meer te weten over de theoretische structuur).

De structuur van de piraten is omschreven in de statuten. Herhaaldelijk gestemd en gewijzigd tijdens algemene vergaderingen. Ze zijn echter verouderd en weinig gevolgd. De opstelling ervan is geen sinecure en in werkelijkheid worden ze door de piraten genegeerd.

De entiteiten

Vandaag verzamelen de piraten zich voornamelijk onder de vorm van crews. Een piraat "bestaat" als individu binnen en als lid van een crew. Andere entiteiten spelen eveneens een rol: de penningmeesters, de squads, en de andere piratenpartijen.

De piraten

De piraten vormen een heterogene bevolking die worstelt met verschillende talen en verschillende politieke gevoeligheden. In de praktijk blijkt dat als de piraten uit het Noorden en het zuiden samenkomen ze vooral Engels spreken. De piraten neigen naar links, soms naar rechts, of vooral geen van beide “omdat dit gewoon geen zin heeft”. Sommige piraten zijn anarchisten (en sommigen weten het niet...). In een grote groep werpt een "leider" en een "stemming" aldus bijna altijd een algemene verontwaardiging op. Bovendien zijn de piraten experts in het bekritiseren. (zie do-it-o-cracy beneden)

Een piraat is een piraat omdat hij handelt als zodanig. Het is niet noodzakelijk, noch voldoende om een lidkaart te hebben Het is wel mogelijk een bijdrage te betalen, om de rekeningen te betalen: servers, huur van zalen voor AG, … De bijdrage is jaarlijks en vrijblijvend. Zij geeft het recht op de AG te stemmen. De bewegingen op de rekening zijn - doorgaans - afgebeeld op een transparante manier (met anonimiteit).

Bemanningen, of crews

Crews zijn plaatselijke groepen van piraten die elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen en om dingen samen te doen. Een crew heeft vaak (maar niet altijd) een kapitein (woordvoerder (woordvoerster) of leider) en één navigator (secretaris) maar ieder kan zich organiseren zoals het hem bevalt (hier nieuwe vertaling nodig). Om de transparantie en het delen van de kennis te onderhouden dient ieder bemanningslid on-line de data van de vergaderingen en de verslagen van haar activiteiten openbaar te maken.

Een crew wordt a priori gevormd door ten minste 3 piraten (zie regel van 3 piraten hieronder). In de praktijk heeft zij vaak een maximum van ongeveer vijftien piraten. Boven dit cijfer gaan de communicatieproblemen ervoor zorgen dat de groep zich automatisch opsplitst. Het cijfer 7 is een magisch getal. De crews hebben zich met dit cijfer als de meest actieve entiteit bewezen. waarschijnlijk omdat de geografische nabijheid de interacties versterkt en intensiveert. (éen zin te vertalen)

Squads of projecten

Squads zijn de natuurlijke verwording van de ideeën. Het zijn werkgroepen die een duidelijk objectief hebben. Een squad vormt zich wanneer verschillende piraten besluiten samen te werken. Zoals crews moeten squads hun verslagen online brengen. Om de representiviteit van hun acties te verzekeren, bestaan squads bij voorkeur uit piraten van verschillende crews.

De schatbewaarder

Tijdens een AG, geven de piraten hun vertrouwen aan sommige piraten die de toegang hebben tot de rekening van de partij. Zij hebben de opdracht facturen te betalen en de lijst van de leden te beheren. Een zeer ondankbare taak, uiteraard …

De Ontmoetingen

De voornaamste bijeenkomsten tussen de piraten op het ogenblik:

Beers

Periodieke informele vergaderingen georganiseerd door de crew, waarbij piraten en geïnteresseerden samen een glas drinken (en niet noodzakelijkerwijs een pint!) om de wereld te veranderen. Het is de voornaamste toegangspoort voor piraten, waarlangs men een kijkje kan nemen, vervolgens beslissen om te blijven of integendeel de groep te verlaten.

De werkvergaderingen van de crew

Formele vergaderingen met agenda en verslag. De bijeenkomst wordt vaak vaak geleid door de kapitein en het verslag wordt gemaakt door de navigator, maar dat is niet altijd zo. Deze bijeenkomsten zijn vaak wekelijks, maar kunnen vaker plaatsvinden (tijdens de verkiezingen wordt het heter!).

Labs

Maandelijkse werkvergaderingen (momenteel de laatste zaterdag van de maand) open voor alle piraten van het land. Labs zijn de "Spaanse herbergen” (iedereen brengt mee wat hij er wou aantreffen) van de projecten voortgekomen uit een wens voor zelfbestuur naar aanleiding van het verval van het coreteam en een strop – voor zover we weten. Ze geven elke piraat de kans om projecten voor te stellen, de reactie van de andere piraten in te schatten en een squad te lanceren om de dingen uit te werken. De plek van empowerment, dus ! Indirect zorgen die bijeenkomsten ervoor dat de crews elkaar geregeld ontmoeten en mekaar dus niet uit het oog verliezen. Daar sommige projecten nood hebben aan de goedkeuring van alle piraten zijn labs ook de plek van de oorsprong en het ontwerp van algemene vergaderingen.

Algemene vergaderingen

(AG, GA, AV) : AG is de soevereine entiteit van de piraten. Alleen AG’s kunnen officiële besluiten nemen, in het bijzonder wanneer het gaat over nieuwe uitgaven. De besluitvorming volgens de statuten, is genomen met meerderheid van stemmen. Omdat zulke stemming verliezers creëert, zijn meerdere piraten voorstander van andere mogelijkheden, waaronder in het bijzonder de consensus waar sommigen dan weer zeer fel tegen gekant zijn. De discussie is dus altijd open en experimenten altijd uitvoerbaar. Een minimum van één AG per jaar is vereist en loopt meestal op tot 2 à 3 AG's, met rotatie van de plaats.Een AG duurt doorgaans één dag en de maaltijd wordt verzorgd zoals in de “Spaanse herberg” voor degenen die iets willen meebrengen (of via een snack in de stad voor de anderen) AG’s kunnen vermoeiend zijn, dus neem zeker iets mee om te knabbelen.

Tools Pirates

Enkele regels: vooral

 • Handshake, by David.svg Heb vertrouwen: piraten proberen te veronderstellen dat eenieder eerlijk is en goede redenen heeft voor wat hij doet. De piraten moeten elkaar vertrouwen gunnen. Het is niet makkelijk, maar het is essentieel en dat raak je gewend (jawel, echt!!).
 • Community Preparedness icon - Noun Project 8678.svgDe 3 piratenregel: Dit is de gulden regel: eender welk initiatief kan gelanceerd worden door eender welke piraat,op voorwaarde dat:
  • Hij twee andere piraten vindt die hem bijstaan.
  • het niet illegaal is
  • het imago van de partij niet beschadigd wordt.
  • geen geld uit de kas haalt (maar elk verzoek is mogelijk!)

Deze regel heeft als doel initiatief en autonomie te bevorderen en baseert zich daarbij op het wederzijds vertrouwen. Eén van de effecten is dat iedereen een crew kan samenstellen! Een andere consequentie die essentieel is : doe zelf wat je veranderd wil zien in plaats van te mopperen. Met inachtneming van de regels hierboven en geef informatie over wat je doet en hoe!

Online tools

 • Etalage: De etalage van de partij op onze website. zij wordt gevoed door persoonlijke tickets en daar dit in meerdere talen moet ,is het vertalingswerk permanent. Wat de interne communicatie betreft: die gebeurt voornamelijk elders:
 • Documentatie: Uitleggen wie wat doet, hoe en wanneer, is essentieel voor het functioneren van een horizontale structuur. Ons basisplatform om aan te kondigen en te archiveren wat crews, squads en AG's doen is er een wiki. Op een wiki werken is zeer eenvoudig. Zo gauw je begint te denken dat het niet zo is en je je er niet aan wilt wagen, zijn er altijd wel coaches dichtbij. Het volstaat om een seintje te geven.
 • Uitwerking: een on-line tekst ontwerpen, voor iedereen toegankelijk en tezelfdertijd in real time wijzigbaar: dat is de pad(verbazend!). We worden geïdentificeerd door een tekstkleur, we schrijven allemaal samen, babbelen in het chatvenster en wanneer het werk klaar is exporteren we dit naar de wiki of een ander stabiel formaat.
 • Discussie: Voorstellen en ideeën te bespreken, wat verwezenlijkt is in labs en AG, maar ook tussen twee personen, on-line, op loomio.
 • Informele online samenkomst: Er is een gesloten Facebook-groep Belgian Pirates United. Hier wordt naar eigen believen gepost en gedeeld. Dit kan van alles zijn en wordt niet gemodereerd. Vaak kunnen dit interessante artikels zijn die gedeeld worden, dit kunnen vragen zijn, opmerkingen, meldingen, sporadisch een FB-poll... Maar af en toe ook wel eens een uiting van frustratie die spijtig genoeg ook wel eens voor een sneeuwbaleffect aan misverstanden en verdere frustraties kan zorgen. In dergelijke omstandigheden is het steeds aan te raden om een bericht eerst even een uurtje te laten sudderen vooraleer dit te posten, wat trouwens altijd een goed idee is bij online communicatie. Voor veel mensen is deze groep een eerste kennismaking met een meer interne kant van de piraten. Het is dan ook belangrijk te beseffen dat de piraten veel meer zijn dan enkel deze groep (sommigen hebben zelfs in het geheel geen Facebook en zitten dus niet in deze groep). Om echt zaken te verwezenlijken is Facebook gewoon geen goeie tool en zijn er dan ook andere mogelijkheden voorzien, zoals loomio, pirate labs en squads.

Heb je een andere tool die je wil voorstellen? Neem in eerste instantie advies in je omgeving. (De acute toolziekte werd rampzalig de laatste jaren), en neem bij voorkeur open source software.

De handgebaren

De handgebaren gebruikt door Occupy en Indignados zijn hier een beetje verwaterd. Ze laten toe je te uiten (vraag om te spreken, eens of oneens, vraag om een recht van antwoord) zonder onderbreking van de persoon die het woord heeft.

Ter overdenking

 • Overweeg je vraag eerst 7 maal voor je ze stelt.
 • Men neemt het woord niet, men krijgt het.
 • Als je een actie ziet die je niet aanstaat, antwoordt dan met een die je wel zou aanstaan.

Kleine Lexicon

 • Vloeibare democratie: liquiddemocratie is een zeer populaire vorm van besluitvorming bij de piraten, op de scène gebracht door de Duitse piraten en hun tool, liquidfeedback. Ze heeft haar voor- en tegenstanders. Voorstanders omdat ze concreet gestalte zou geven aan een directe democratie via internet (met vrije delegatie van stem), tegenstanders omdat ze niet zou leiden tot het debat.
 • UBI: Engelse afkorting van basisinkomen : De graal voor piraten die voltijds werken en vreselijk veel tijd en energie ontberen om zich aan het sociale en politieke leven te wijden…
 • Falkvinge: Rick is één van de oprichters van de piratenpartij in Zweden, vandaag evangelist. Zijn Heilige Schriften zijn zijn blog, zijn " roer van de piraten " en zijn boek [1].
 • MEP: Member of European parliament:De piraten hebben kunnen rekenen op Christian Engstrom en Amelia Andersdotter bij de vorige legislatuur en momenteel is dat Julia Reda.
 • Coreteam: coordinatie-instantie bij de belgische piratenpartij. Coordinatie aanbieden aan de piraten is een zeer ondankbare taak en vol risico’s. Op dit moment is de automatische piloot verzekerd door de schatbewaarders en de piratelabs.