Loomio/nl

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Loomio and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎français


Discussies[1] vinden plaats over hoe Facebook-gebruikers naar Loomio te gidsen. Het is een begin.

Er is een discussie gaande[2] over het gebruik van Loomio.

Loomio?

Als u meer wil weten over Loomio is er de pagina op wikipedia,een videopresentatie in het Engels of waag een sprong in onze Permanente vergadering

Hoe?

Online hulpmiddelen van Loomio[3]

  • Start een groep om met andere personen samen te werken op Loomio.
  • Nodig mensen uit uw groep te vervoegen.
  • Start een discussie over een thema.
  • doe een voorstel om te zien hoe elk lid er tegenoverstaat.
  • Beslis samen Ieder kan toestemmen,zich onthouden,weigeren of blokkeren.Dit geeft je de mogelijkheid advies te verkrijgen.

Werk in uitvoering

De beste werking van een tool, online of niet, komt voort uit de individuele en gemeenschappelijke ervaring.

Buiten de Permanente vergadering, zijn er andere werken bezig op Loomio om te ontdekken, op punt te zetten en het gebruik van Loomio te verbeteren.

Holacracy met Loomio

Gekopieerd en vertaald uit Taking Holacracy Governance to the Next Level[4]

Het proces op gang brengen

Met holacratie
Op regelmatige tijdstippen bestuursvergaderingen organiseren.
Op Loomio
Een subgroep van toezicht maken en in werking stellen.

Als de groep de Grondwet van de Holacracy volgt,zou een bemiddelaar aangewezen moeten worden.De groep kan deze rol collectief houden of overlaten aan de persoon die zich aanbiedt. dit protocol kan geduid worden in de groepsbeschrijving op Loomio.

De spanningen benoemen

je ne suis pas certain que «tension» soit une bonne traduction?

Bij holacratie
Een gastheer beschrijft een spanning (probleem,verbetering,verandering van systeem). De persoon die het voorstel doet kan om een discussie vragen om een voorstel sterk te maken.
Op Loomio
Een nieuw 'discussievervolg' in een gepaste groep. Een titel kiezen, de context van de spanning uitleggen.


De vragen verduidelijken

Bij holacracy
Eender wie kan vragen stellen om te helpen het voorstel beter te begrijpen. Degene die het voorstel doet kan antwoorden of aangeven dat hij nog geen antwoord heeft.

Het "is niet toegelaten" de vragen ter verheldering te gebruiken om een opinie te geven. Opinies,suggesties,reacties zouden alle gereserveerd moeten zijn voor de ronde van de #Réactions. de bemiddelaar zal elke vraag afblokken die een advies verstrekt of die niet bijdraagt tot een beter begrip van "voorstel".

Op Loomio
De leden van de groep ontvangen een vermelding (per mail) over de nieuwe discussie en kunnen hun vragen opstellen of eventueel commentaar. Hij die het voorstel doet kan antwoorden met de antwoord knop.

Voorstel

Bij holacratie

De persoon die voorstelt brengt een voorstel uit om spanningen mee te delen voor zover hij of zij ze aanvoelt.

Op Loomio
De persoon die het voorstel doet start een voorstel. Dit mag direkt gestart worden na het creeeren van een nieuwe discussie ( met een titel en een context) of later om ruimte te laten voor vraagstelling en antwoorden. De persoon die een voorstel doet kiest de termijn voor de afsluiting ervan (zoniet 3 dagen).

Reacties

Bij holacratie
Om de beurt reageert iedereen op het voorstel naar believen. Geen enkel antwoord of onderbreking is toegelaten zolang er een reactie gaande is. Eender welk soort reactie is welkom, zowel intellectuele kritiek als emotionele uitbarstingen. De enige richtlijn is dat reacties niemand viseren. Iedereen heeft het recht om te reageren behalve de persoon die het voorstel opstart.
De reacties is het tijdstip bij uitstek als bestuursvergadering omdat iedereen zich er in alle vrijheid kan uitdrukken. Het is een ideaal moment om andere perspectieven te smeden en verbeteringen aan het voorstel op te werpen. Vervolgens kan de persoon die het voorstel heeft opgestart deze verbeteringen aannemen indien zij ermee instemt.
Over Loomio
Een voorstel nodigt automatisch elk lid uit om zijn mening uit te drukken (aanvaarden, onthouden, weigeren, blokkeren), tesamen met een korte verklaring (250 karakters) van hun reactie. Deze fase belichaamt de ronde van bezwaar in holacratie. De persoon die een voorstel opstart, voegt een sluitingsdatum toe, en het systeem verwittigt de leden wanneer deze datum nadert.
De deelnemers op Loomio kunnen tijdens het lezen van vragen en antwoorden van standpunt veranderen. Het systeem registreert de geschiedenis van elke verandering en bewaart de huidige staat van standpunten.

Aanpassen en verduidelijken

In holacratie
Nadat de reacties afgelopen zijn, kan de persoon die het voorstel indiende vrijblijvend zijn voorstel verduidelijken of het aanpassen op basis van de verkregen reacties. Zij alleen kan dit omdat er geen verdere discussie meer toegelaten is.
Opdat de persoon die het voorstel indient het kan aanpassen naargelang ze wil, is het doel om de beste weg te vinden die alle onenigheid wegneemt. De voorsteller is evenwel niet verplicht om alle zorgen weg te nemen van de reacties tijdens de reactie-ronde, of om zelfs alle voorgestelde verbeteringen op te nemen.
Op Loomio
Loomio bundelt alle standpunten op een visuele manier met een samenvatting van de korte verklaringen bij de reacties (stemmen), en met een lijst van gestelde vragen en hun antwoorden. De voorsteller heeft de mogelijkheid om deze op te nemen voor overweging.
De voorsteller stelt een resultaatsverklaring op, die automatisch naar alle deelnemers verstuurd wordt. Dit geeft aan of het voorstel en het daaruit volgende besluit enerzijds werden aanvaard, of anderzijds werden verworpen en dus de discussie wordt stopgezet, of zelfs dat er een nieuw voorstel zal worden ingediend.

Ronde van Bezwaar

In holacratie
Elke deelnemer wordt om de beurt door de bemiddelaar gevraagd of ze een bezwaar hebben. Kort gezegd, of ze «een reden zien waarom dit voorstel fout zou zijn of de Kring zou benadelen». De voorsteller krijgt ook de kans om een bezwaar op te werpen. Als er geen enkel bezwaar is, wordt het voorstel aangenomen.
Als er een bezwaar is, zal de bemiddelaar het debat verplaatsen naar een Integratie-stap, die de mogelijkheid biedt om het bezwaar te bespreken, om het volledig te begrijpen en om de geldigheid ervan vast te stellen.
Op Loomio
De Ronde van Bezwaar wordt gevormd door de Reacties (wanneer de deelnemer zijn standpunt uitdrukt), want één van de vier opties bij het stemmen is het blokkeren.

Het nut van het blokkeren in Loomio en het bezwaar in de holacratie komen van de zelfde traditie van belissen op basis van consensus, en hebben beiden hetzelfde doel. Als een voorstel geblokkeerd wordt, kan het niet aangenomen worden.

Referenties