Events/EGA:2012/Proposition 20 NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Proposition 20 - Squad EGA2012 - 22 Pirates - 21/11/12

Federale raad / Coreteam / Crew Belgium

Competenties

  • art. x: De federale raad is een orgaan van samenwerking, van uitwisseling van informatie en ervaringen.
  • art. x: De federale raad kan een raad van Crews opzetten, voor materie die relevant is op haar niveau

Compositie

  • art. x: De federale raad bestaat uit de regionale coördinatoren en de leden van de kwartiermeester.

Manier van werken

  • art. x: Binnen de lijnen van de statuten en met respect voor de algemene doelen van de partij, beslist de federale raad autonoom over haar manier van werken en over de acties die ze uitvoert.

Motivatie

Amendement(en)