Crew Leuven/Meeting/13 06 2012

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Meeting Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Leuven
Date Wed 13 June 2012
Time ?
Address
?
3000 Leuven
City
Attendees Dimitri, David K., David L.
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Werkvergadering verkiezingen

Agenda

 • Handtekeningen
 • Programma
 • Kandidaten
 • Campagne

Besproken onderwerpen

Verzamelen van handtekeningen

 • 100 handtekeningen nodig voor een lijst gemeenteraadsverkiezingen Leuven.
 • 50 handtekeningen nodig per district voor een lijst provincieraadsverkiezingen, Vlaams-Brabant heeft 5 provinciedistricten (Halle, Vilvoorde, Diest, Leuven en Tienen).
 • Indienen lijsten: 15 en 16 september 2012
 • Opkomen met een lijst (met ev. maar één persoon) in elk provinciedistrict lijkt haalbaar, we willen dit proberen.
 • David L. coördineert de praktische zijde: verdelen formulieren (pdf/print), terug verzamelen, opvolgen totale aantallen.

Opstellen lokaal programma

 • Organiseren van een unconference zoals de Antwerpse crew gedaan heeft, Dimitri was daar aanwezig en heeft gezien hoe goed dit werkt. Dit is ook belangrijk voor het beeld naar de buitenwereld: de Piratenpartij past zelf toe wat ze predikt, iedereen heeft inspraak.
 • Voorstel: 15 juli in de kiosk in het stadspark, David K. checkt of dit mogelijk is en of we het moeten aanvragen bij de stad.
 • Niet zo simpel om mensen daar te krijgen (men moet het op de eerste plaats weten, en dan ook gemotiveerd zijn om deel te nemen). Zo veel mogelijk ruchtbaarheid geven: flyers, internet, mond-aan-mondreclame.

Kandidaten

 • Wettelijk:
  • Belg, 18 jaar zijn op 14 oktober 2012
  • Ten laatste op 1 augustus 2012 gedomicilieerd zijn in Leuven (Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele, Wijgmaal) voor gemeenteraad, in Vlaams-Brabant voor provincieraad (maar dit hoeft niet in het provinciedistrict te zijn waar men opkomt).
  • Een persoon kan opkomen voor zowel de gemeenteraad als de provincieraad, maar hoogstens op één lijst voor elk (dus ook maar in één van de 5 districten voor de provincie).
  • U mag zich niet in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing bevinden
  • Bepaalde beroepen verhinderen dat u zich kandidaat stelt: bijv. politieambtenaar, magistraat, gouverneur...
 • Wie staat op de lijsten, en in welke volgorde?
 • Hoe wordt hierover beslist? Dit moet op voorhand duidelijk zijn, zowel voor onszelf als naar de buitenwereld.
 • Kandidaten twee opties geven: keuze tussen een verkiesbare plaats of lager op de lijst (lijstduwers)

Campagne

 • Flyers, affiches: David L. stuurt een mail met info over bestaande resources zoals logo's en flyers, David K. wilt proberen wat ontwerpen te maken.
 • Website: de huidige WordPress site heeft geen directe informatie voor geïnteresseerden op de voorpagina (enkel recente posts + menu's). Bekijken of dit kan worden aangepast op wordpress.com, of dat we een eigen site moeten hosten, statische html, Drupal of WordPress (David L. heeft een VPS ter beschikking). Bekijken of we een eigen domeinnaam zouden kopen (zoals bv. Antwerpen).
 • Budget: David L. informeert bij het core team / schatbewaarder op nationaal niveau wat de te volgen procedures zijn en over hoeveel budget we kunnen beschikken.