Crew Leuven/Meeting/08 05 2012

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Meeting Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Leuven
Date Tue 8 May 2012
Time ?
Address
?
3000 Leuven
City
Attendees Dimitri, Toon, David, Thomas Leys
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Besproken onderwerpen

Accenten lokaal Leuvens programma

 • Privacy -> project veiligheidscamera's
 • Open Data
 • Directe democratie

Thomas Leys

Thomas Leys kwam langs op onze pirate beer om kennis te maken en ideeën uit te wisselen. Thomas werkt voor de Vlaamse Overheid, is OCMW-raadslid in Leuven en voorzitter van de International Federation of Liberal Youth (IFLRY). Hij staat voor de gemeenteraadsverkiezingen op de 4de plaats van de lijst Leuven+ (Open VLD + onafhankelijken), en was eerder voorzitter van Jong Spirit.

Hij leverde ons heel wat kennis en ideeën:

 • Een voorstel van Spirit: wijkbudgetten: bewoners krijgen veel vrijheid maar zijn dan ook zelf verantwoordelijk
 • Leuven heeft momenteel 97 000 inwoners, bij 100 000 is er de mogelijkheid tot het invoeren van districtraden (zoals Antwerpen nu al heeft)
 • Stadsmonitor: gegevens van en resultaten van bevragingen in 13 Vlaamse centrumsteden
  • Leuven: hoog vertrouwen van de bevolking in vergelijking met andere steden, daartegenover staat de lage betrokkenheid van de bevolking -> bruikbaar voor promotie directe democratie
 • Op nationaal niveau: een advocaat, Pro Deo, via Liga van de Mensenrechten, eventueel via Orde van de Vlaamse Balies (rechten van de verdediging) -> om zaken aan te kaarten bij het Grondwettelijk Hof. Ook bekijken: Progress Lawyers Network.
 • Briefgeheim staat in de Belgische grondwet sinds 1830, maar dit is nooit aangepast voor elektronische communicatie zoals email. Een aanpassing grondwet moet door twee opeenvolgende regeringen gebeuren. Email toevoegen aan de grondwet is al meermaals voorgesteld, maar nooit effectief geïmplementeerd door de volgende regering.
 • Gelijkaardig: vrijheid van drukpers: enkel inkt op papier
 • Een kandidaat moet gedomicilieerd zijn in de gemeente voor 1 augustus om op te kunnen komen voor gemeenteraadsverkiezingen (niet 6 maanden voor verkiezingen).

Andere

 • Organisatie: David zal één document maken met alle belangrijke punten en todo's uit voorgaande verslagen.