Events/EGA:2012/Proposition 1.9 FR

From Pirate Party Belgium
< Events/EGA:2012
Revision as of 21:00, 21 November 2012 by Paul (talk | contribs) (Proposition 9 - Jonas De Koning - Pirate - 18/11/12)
Jump to: navigation, search

Proposition 9 - Jonas De Koning - Pirate - 20/11/12

  • Kandidatenlijsten worden in onderling overleg samengesteld door de crew aanwezig in de bestaande kieskring. De lijst wordt vervolgens voorgelegd in de algemene vergadering van de crew en met gewone meerderheid van aanwezige stemmen aangenomen. Elk aanwezig crewlid heeft één stem. Voor kieskringen met meer dan één crew op het grondgebied, vormen de crews samen een tijdelijke intercrew groep met als doel het opstellen van een gezamenlijke lijst voor de verkiezingen. Ook hierover wordt gestemd met met een gewone meerderheid.
  • pour la formation des listes aux autres niveaux (region, pays, europe) le liquid feedback sera l'outil


Motivation

  • Voor de provincieraadsverkiezingen in Oost-Vlaanderen richten de crews Gent, Sint-Niklaas een intercrew ‘VK 2018’ op. Zij zoeken kandidaten, stellen deze voor en stellen samen een lijst op. Hierover wordt dan gestemd in de intercrew. Dit is enkel om te zien of er een meerderheid is, gezien een intercrew geen ‘officiëel erkend’ orgaan is van de PP zijn de stemmingen niet bindend. De lijsten worden dan nog eens in de eigen crew voorgelegd en gestemd -deze stemming is wel bindend.

Amendement(s)