Crew Sint-Niklaas/Meeting/04 11 2012

From Pirate Party Belgium
< Crew Sint-Niklaas‎ | Meeting
Revision as of 19:52, 10 February 2017 by Franky (talk | contribs) (add category meeting without sidebar1)
Jump to: navigation, search

Verslag Pirate Meet Crew Sint-Niklaas

Aanwezigen: Koen, Jonas, Jordi, Kasper

  • Verkiezen Kapitein (Jonas De Koning) en Navigator (Kasper)

Stemming: Unaniem

  • FoM in de toekomst nog eens bezoeken (contact Sam)
  • 22 December is het Algemene Vergadering, in Brussel (gaat nog mail rondgestuurd worden)
  • Samen carpoolen of trein nemen als Crew Sint-Niklaas zou handig zijn
  • Bespreking werking PP (wat doet het federale niveau, verkozen door wie...)
  • Bespreking inhoud Algemene Vergadering (statuten, verkiezingen...)
  • Iedereen inschrijven op mailinglijst Sint-Niklaas
  • Naar volgende vergadering toe al gezamenlijke standpunten formuleren voor Algemene Vergadering
  • Volgende Pirate Meet is op 1 december, zelfde uur (20:00)