Crew Sint-Niklaas/Meeting/04 11 2012

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Meeting02 Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Sint-Niklaas
Date Sun 4 November 2012
Time 8:00pm
Venue De Graanmaat
Address
?
9100 Sint-Niklaas
City
Attendees Koen, Jonas, Jordi, Kasper
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Verslag Pirate Meet Crew Sint-Niklaas

Aanwezigen: Koen, Jonas, Jordi, Kasper

  • Verkiezen Kapitein (Jonas De Koning) en Navigator (Kasper)

Stemming: Unaniem

  • FoM in de toekomst nog eens bezoeken (contact Sam)
  • 22 December is het Algemene Vergadering, in Brussel (gaat nog mail rondgestuurd worden)
  • Samen carpoolen of trein nemen als Crew Sint-Niklaas zou handig zijn
  • Bespreking werking PP (wat doet het federale niveau, verkozen door wie...)
  • Bespreking inhoud Algemene Vergadering (statuten, verkiezingen...)
  • Iedereen inschrijven op mailinglijst Sint-Niklaas
  • Naar volgende vergadering toe al gezamenlijke standpunten formuleren voor Algemene Vergadering
  • Volgende Pirate Meet is op 1 december, zelfde uur (20:00)