Crew Gent/Meeting/12 02 2013

From Pirate Party Belgium
< Crew Gent‎ | Meeting
Revision as of 13:48, 12 February 2013 by Sarahvl (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Pirate Parley Antwerpen: intellectual property - 9/02/2013

 • Noodzakelijke voorwaarden geslaagd debat:
  • neutrale moderator
  • voorstellingsronde deelnemers/iedereen die aan het woord komt
  • duidelijke afspraken over concept
  • beamer

Parijs: internationale meeting - 9-10/02/2013

 • hoewast?

Nieuwe website

Handtekeningen verzamelen

 • documenten 2014 beschikbaar

Gentse Lente 21 maart 2013

 • wat? hoe? wie?

GA 23-24 maart

 • Gentse zaal?
  • De Centrale - Kelderzaal? 250€/dag - capaciteit 200 man
  • Geuzenhuis?
  • Nebo boot?
  • Aula UGent?
 • Tekst waarden en principes
  • 1) Piraten zijn wereldburgers, cosmopolitisch, hechten geen belang grenzen.
  • 2) Piraten komen op voor burgerrechten en willen de macht weer bij de burger leggen.
  • 3) De burger heeft recht op privacy.
  • 4) Individuele vrijheid samen met verantwoordelijkheid voor de maatschappij waarin je leeft.
  • 5) Herverdeling van welvaart, we zijn tegen excessen, maar willen zeker ook geen nivellering.
  • 6) We in een economie die bestaat uit vele kleine bedrijven, eerder dan uit enkele grote en zeer grote bedrijven.
  • 7) Piraten zijn vrienden van de vrijheid, zijn onafhankelijk, autonoom en keuren blinde goedkeuring af. Ze staan voor zelf-determinatie en vrije meningsuiting. Piraten dragen de verantwoordelijkheid die met deze vrijheid komt. (zelfbeschikkingsrecht)
  • 8) Piraten zijn creatief, nieuwsgierig en leggen zich niet neer bij de status quo. Ze gaan het systeem aan, zoeken naar zwakke punten en zoeken manieren om die te corrigeren. Piraten willen leren van hun fouten.
  • 9) Piraten zijn vredelievend. Ze keuren daarom doden en de afbraak van ons milieu af.
  • 10) Piraten staan voor het onderhouden van de natuur en zijn bronnen.
  • 11) Piraten zijn een globale beweging.
  • 12) Piraten zijn positief, we zijn liever ergens voor, dan tegen.
  • 13) Piraten zijn voor sterke scheiding tussen geloof en staat en zien vrij geloof als een onderdeel van vrije meningsuiting.
  • 14) Een directere vorm van democratie in ons bestuur. Burgers hebben steeds recht op inspraak.
  • 15) Het is belangrijk om iedereen te stimuleren te participeren in en het sociale weefsel van onze maatschappij.
  • 16) Alle samenlevingsvormen moeten gelijkwaardig zijn.
  • 17) Aandacht naar werkelijke, echte gelijkwaardigheid tussen genders, die eigenlijk niet meer van tel mogen zijn.
  • 18)