Crew Gent/Meeting/12 02 2013

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Meeting50 Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Gent
Date Tue 12 February 2013
Time ?
Venue Hackerspace Whitespace
Address
Blekerijstraat 75
9000 Gent
City
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Handtekeningen verzamelen

 • documenten voor 2014 zijn beschikbaar
  • 1 document per persoon per verkiezing (Vlaams Parlement, Kamer van Volksvertegenwoordigers (federaal), Europees Parlement)
  • 5000 in Vlaanderen, 5000 in Wallonië
  • Dus 30.000 in totaal voor Belgie voor de drie verkiezingen.
  • de enige manier om dit te halen is om dit nu te starten! (en dan nog)
 • Indienen:
  • 80 dagen voor de verkiezingen
   • ten vroegste indienen
   • kunnen we zegels van de gemeente krijgen voor op de documenten
   • dead-line unknown
 • site maken om:
  • mensen te laten aangeven dat ze willen tekenen en toelaat om af te spreken en langs te gaan.
  • mensen te laten verwittigen dat ze een aantal handtekeningen liggen hebben en ons toe laat om ze op te halen.
 • carbon papier gebruiken om sneller in te vullen?
 • eid reader + tablet
 • er zal waarschijnlijk wel een contactpunt zijn voor vragen over mogelijk automatisaties (carbon, eid, ...)

Pirate Parley Antwerpen: intellectual property - 9/02/2013

 • Noodzakelijke voorwaarden geslaagd debat:
  • neutrale moderator (geen piraat)
  • voorstellingsronde deelnemers/iedereen die aan het woord komt
  • op voorhand duidelijke afspraken over concept: sprekers informeren
  • beamer

Parijs: internationale meeting - 9-10/02/2013

 • hoewast?
 • jonas nie geweest nie
 • paul is geweest,
  • naar het schijnt productief
  • vergaderd over europese partijen
  • voorstel is gemaakt, allen partijen die het goedkeuren gaan verder met het project
  • partijen die niet ja zeggen doen de verkiezingen op zichzelf.
  • voorstel wordt door Belgie op de volgende EGA gestemd.

Nieuwe website

Gentse Lente 21 maart 2013

 • doel is de woorden allochtoon en autochtoon symbolish te begraven
 • podium aan artiesten met en zonder migratie achtergrond
 • voorstellen
  • speech, zeggen dat we ze steunen, en we we zijn
  • stand om handtekeningen te verzamelen
  • classic computer games wedstrijd, met grote finale op groot scherm. winnaar is gentse lente piraat van 2013.
 • op zoek gaan naar mensen die in de organisatie zitten zodat we onze ideeen over wat we gaan doen kunnen aftoetsen met de organisatie, zien of het een goed idee is, enz...

GA 23-24 maart

 • Gentse zaal?
  • De Centrale - Kelderzaal? 250€/dag - capaciteit 200 man. Mailtje verzonden voor Kelderzaal. Pieter heeft het gedaan!
  • Geuzenhuis? Pieter heeft het weer niet gedaan. Jonas nu wel, mailtje verzonden voor Zuilenzaal
  • Nebo boot? geen verhuur meer
  • Aula UGent? kan niet
 • Tekst waarden en principes
  • 1) Piraten zijn wereldburgers, Piraten zijn een globale beweging.
  • 2) Piraten komen op voor burgerrechten en willen de macht weer bij de burger leggen.
  • 3) De burger heeft recht op privacy.
  • 4) Individuele vrijheid samen met verantwoordelijkheid voor de maatschappij waarin je leeft.
  • 5) Herverdeling van welvaart, we zijn tegen excessen, maar willen zeker ook geen nivellering.
  • 6) We in een economie die bestaat uit vele kleine ondernemingen en initiatieven, eerder dan uit enkele grote en zeer grote bedrijven.
  • 7) Piraten zijn vrienden van de vrijheid en menselijke waardigheid, zijn onafhankelijk, autonoom en keuren blinde goedkeuring af.
  • 8) Piraten staan voor zelf-determinatie en vrije meningsuiting.
  • 9) Piraten dragen de verantwoordelijkheid die met deze vrijheid komt. (zelfbeschikkingsrecht)
  • 10) Piraten zijn creatief, nieuwsgierig en leggen zich niet neer bij de status quo. Ze gaan het systeem aan, zoeken naar zwakke punten en zoeken manieren om die te corrigeren. Piraten willen leren van hun fouten.
  • 11) Piraten zijn vredelievend. Ze keuren daarom doden en de afbraak van ons milieu af. Ze streven naar een duurzaam evenwicht met de natuur en houden rekening met de eindigheid van haar bronnen.
  • 12) Piraten staan voor het onderhouden van de natuur en zijn bronnen.
  • 13) Piraten zijn voor een zo groot mogelijke toegang tot kennis en cultuur voor een zo groot mogelijke groep uit onze maatschappij
  • 14) Piraten zijn positief, we zijn liever ergens voor, dan tegen.
  • 15) Piraten zijn voor een duidelijke scheiding tussen geloof en staat en zien vrij geloof als een onderdeel van vrije meningsuiting.
  • 16) Een directere vorm van democratie in ons bestuur. Burgers hebben steeds recht op inspraak.
  • 17) Het is belangrijk om iedereen te stimuleren te participeren in en het sociale weefsel van onze maatschappij.
  • 18) Alle samenlevingsvormen moeten gelijkwaardig zijn.
  • 19) Aandacht naar werkelijke, echte gelijkwaardigheid tussen genders, zonder hokjesdenken. Iedereen heeft het recht om samen te leven zoals hij zelf verkiest.
  • 20) Piraten willen het generatieconflict oplossen.

Nieuwe Anti-terrorisme wetgeving in Belgie