Crew Gent/Meeting/01 11 2011

From Pirate Party Belgium
< Crew Gent‎ | Meeting
Revision as of 22:02, 2 November 2011 by Sandb (talk | contribs) (Created page with "= Crew Gent, meeting 2, 1 nov 1 2011 = == Aanwezig == * Nino * Glenn - Elloco * Pieter - Sandb * Klaas - Klamens * Erik == Agenda == * Structuur overview * Verantwoordelijke...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Crew Gent, meeting 2, 1 nov 1 2011

Aanwezig

 • Nino
 • Glenn - Elloco
 • Pieter - Sandb
 • Klaas - Klamens
 • Erik

Agenda

 • Structuur overview
 • Verantwoordelijke communicatie (twitter, facebook, google+)
 • Evaluatie occupy ghent
 • Wat met artiesten en "free culture"?
 • Visie
 • Meetings
 • Agenda

Structuur overview

 • We hebben een basis overzicht
 • Meer detail nodig -> sandb zal wat rond mailen

Verantwoordelijke communicatie (twitter, facebook, google+)

 • Nino, Glenn willen dit doen
 • Facebook
  • Alle crew leden krijgen admin rechten
  • Publieke pagina
  • We hebben crew member facebook namen nodig om aan de "control list" toe te voegen
   • Nino oniN
   • Pieter Iserbyt / sandb / sandbender
   • glenn.bouckaert@gmail.com
   • Klaas Mensaert
   • Erik Willekens
  • Op forum andere crew leden vragen om hun facebook info
 • Wat we zouden kunnen doen in de toekomst:
  • Gaan voor artikel in de krant?
   • Persberichten handling?
   • Naar de eerste verkiezingen als one-issue party
   • Erkend worden als niet links en niet rechts "een goed idee is een goed idee"

Evaluatie occupy ghent

 • 4 mensen pp aanwezig
 • Occupy gent beweging niet zo homogeen
 • Symptomatisch - things are going worse than before - but no proposed solutions

Wat met artiesten en "free culture"?

 • Hoe worden artiesten vergoed wanneer gratis downloaden mag?
  • muzikanten nu opbrengst uit optredens?
  • om vergoed te worden als artiest is het nu super complex
 • flat-tax/tax system? cultuur belasting als inkomen cultuur sector, cultuur vrij beschikbaar voor iedereen
 • basis loon voor artiesten?
 • huidig statuut: dop houden indien genoeg output per jaar
  • output wordt gemeten naar $$, niet naar werkelijke output

Patenten

 • Patenten zouden onder een publieke, vaste prijs moeten aangeboden worden door de eigenaar
 • Iedere afnemer betaalt dezelfde prijs, niet meer mogelijk om een bedrijf het patent te ontzeggen, zou de economie eerlijker en competitiever moeten maken.

Visie

Aangenomen

 • basis democratie - via directe raadpleging van de mensen, niet via kies-trap systeem - zoveel mogelijk beslissingen op zo laag mogelijk niveau.
  • e.g.
   • referenda
   • liquid governance
   • system of Erik <unnamed still>
   • andere...
  • via web/nieuwe technologien
 • transparantie, efficientie, informatiseren van de gemeente++, minder bureacratie
  • maak de werkomgeving van de ambtenaren beter en interessanter
  • nieuwe technologien tvv administratieve vereenvoudiging
  • zonder robuustheid aan te tasten
  • minder mensen nodig die werken bij het stad?
  • geld uitgespaard = meer geld voor belangerijke zaken, of minder belastingen

Nog verder uit te werken

 • auteursrechten
  • zie "Q: what about artists and free culture?"
 • andere aanpak politiek, democratie door usage of web/net
 • de juiste mens op de juiste plaats
  • structuren die misbruiken tegengaan, efficientie promoten

Meetings

 • We gaan elke week samen komen ipv om de twee weken
 • Elke week op dinsdag, om 20:00u in Whitespace

Agenda volgende vergadering

 • Verantwoordelijke ontwikkeling website
 • Ledenwerving en naam
 • Information handling
 • Liquid governance
 • Kieswetgeving overview