Difference between revisions of "Crew Antwerpen (Stad)/Meeting/26 08 2012"

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
(Created page with "Verslag Algemene vergadering 26 Augustus 2012 Aanwezige leden: Kjell, Jelle, Paul, Christophe, Koen Volmachten: Dette -> Christophe Wouter -> Kjell Agenda: * Maken huishoud...")
 
Line 16: Line 16:
  
 
1) We weten van elk lid uit welke postcode hij/zij komt.
 
1) We weten van elk lid uit welke postcode hij/zij komt.
2) Elke maand kijken we naar de inkomsten, en verdelen we ze proportioneel (per provinciaal kiesdistrict of postcode, naargelang de werking die jullie hebben) naar het aantal leden.  
+
2) Elke maand kijken we naar de inkomsten, en verdelen we ze proportioneel (per provinciaal kiesdistrict of postcode, binnen de statutaire bepaling) naar het aantal leden (ngl postcode).  
 
3) We kunnen geen cash geld uitbetalen, maar je weet wel hoeveel geld je ter beschikking hebt.
 
3) We kunnen geen cash geld uitbetalen, maar je weet wel hoeveel geld je ter beschikking hebt.
4) Uitgaven dien je correct met bonnetjes en zo in, zodat we juridisch-technish niet in de problemen geraken. Dan kunnen we de (terug)betaling doen.
+
4) Uitgaven dien je correct met bonnetjes/facturen in, zodat we juridisch-technish niet in de problemen geraken. Dan kunnen we de (terug)betaling doen.
 
5) Indien we gezamelijke uitgaven doen, dan zullen de kosten gesplitst worden naargelang het gebruik (bvb: als we 1000 flyers aankopen, en District kapellen vraagt er 250, Mechelen 250 en Antwerpen 500, dan zullen de kosten 1/4, 1/4, 1/2 verdeeld worden)
 
5) Indien we gezamelijke uitgaven doen, dan zullen de kosten gesplitst worden naargelang het gebruik (bvb: als we 1000 flyers aankopen, en District kapellen vraagt er 250, Mechelen 250 en Antwerpen 500, dan zullen de kosten 1/4, 1/4, 1/2 verdeeld worden)
6) Momenteel storten we niets door naar de nationale afdeling, aangezien ze zelf hun rekeningen en structuur nog niet volledig in orde hebben. Dit kan in de toekomst nog veranderen.
+
6) Als je geen lokale crew hebt (met eigen postcode), dan kan je steeds bij de provinciale crew aansluiten (die het budget van de niet ge-allokeerde postcodes toegewezen krijgt)
 +
7) De uitgaven mogen niet hoger zijn dan het budget (dat er is), en ook niet hoger dan 2000€ per maand.
  
 
Opmerking:
 
Opmerking:
  
 
We hebben besproken om de inkomsten van leden naar de respectievelijke crews of regio's te laten gaan (los van de verdeelsleutels). Het probleem is dat er ook anonieme giften kunnen zijn, en dat we het dan een beetje te complex maken.
 
We hebben besproken om de inkomsten van leden naar de respectievelijke crews of regio's te laten gaan (los van de verdeelsleutels). Het probleem is dat er ook anonieme giften kunnen zijn, en dat we het dan een beetje te complex maken.
 +
 +
 +
=> Ter opname in huishoudelijk reglement.

Revision as of 20:09, 26 August 2012

Verslag Algemene vergadering 26 Augustus 2012

Aanwezige leden: Kjell, Jelle, Paul, Christophe, Koen

Volmachten: Dette -> Christophe Wouter -> Kjell


Agenda:

  • Maken huishoudelijk reglement
  • eventuele aanpassing van de statuten.

Voorstel 1 financieel:

1) We weten van elk lid uit welke postcode hij/zij komt. 2) Elke maand kijken we naar de inkomsten, en verdelen we ze proportioneel (per provinciaal kiesdistrict of postcode, binnen de statutaire bepaling) naar het aantal leden (ngl postcode). 3) We kunnen geen cash geld uitbetalen, maar je weet wel hoeveel geld je ter beschikking hebt. 4) Uitgaven dien je correct met bonnetjes/facturen in, zodat we juridisch-technish niet in de problemen geraken. Dan kunnen we de (terug)betaling doen. 5) Indien we gezamelijke uitgaven doen, dan zullen de kosten gesplitst worden naargelang het gebruik (bvb: als we 1000 flyers aankopen, en District kapellen vraagt er 250, Mechelen 250 en Antwerpen 500, dan zullen de kosten 1/4, 1/4, 1/2 verdeeld worden) 6) Als je geen lokale crew hebt (met eigen postcode), dan kan je steeds bij de provinciale crew aansluiten (die het budget van de niet ge-allokeerde postcodes toegewezen krijgt) 7) De uitgaven mogen niet hoger zijn dan het budget (dat er is), en ook niet hoger dan 2000€ per maand.

Opmerking:

We hebben besproken om de inkomsten van leden naar de respectievelijke crews of regio's te laten gaan (los van de verdeelsleutels). Het probleem is dat er ook anonieme giften kunnen zijn, en dat we het dan een beetje te complex maken.


=> Ter opname in huishoudelijk reglement.