Treasurer

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Treasurer / Trésorier / Titel 1

English


If a Crew makes a banking account, it also needs to appoint a treasurer and a vice-treasurer. The funds of the Crew need to be maintained in an open and transparent way, as mentioned at the end of this document. The PPBe can also open an internal account for the Crew, contact the treasurer.

Français


Si un équipage crée un compte bancaire, il a aussi besoin de désigner un trésorier et un vice-trésorier. Les fonds de l'équipage doivent être géré de manière ouverte et transparente. Le PPBe peut aussi ouvrir un compte interne pour l'équipage, contacter le trésorier.

Nederlands


Als een Crew een bankrekening opent, moet het ook een schatbewaarder en een vice-schatbewaarder aanduiden. De gelden van de crew zouden op een open en transparante manier gehouden moeten worden, zoals vermeld op het einde van dit document.De PPBE kan ook een interne rekening openen voor de crew, de schatbewaarder contacteren.