Talk:Crew Gent/Meeting/28 02 2012

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

agendapuntjes

  • (317070): Hoe gaan we die verkozene krijgen?
    • Hoe kunnen we meer activisten vinden in Gent?
    • Hoe gaan we aan 6000 stemmen geraken?