Events/GA:2013/Proposition 3.9NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Voorstel om tendensrecht in te schrijven in de statuten

Tendensrecht is in feite het recht op interne dissidentie in een partij. Wanneer een groep leden het oneens zijn met de meerderheid van de partij kunnen zij vrij hun standpunt verkondigen.

Motivatie

Dit waarborgt de rechten van de minderheid en vormt zo een democratische controle. Bovendien beschermt het eventuele dissidenten van overmatige tuchtsancties.