Events/GA:2013/Proposition 3.10NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Amenderen regel n°34.c

De Crew moet zich verzamelen op die plaats minstens één keer per maand. Indien niet, wordt de Crew slapend verondersteld.”

Amendement

De Crew verzamelt zich op die plaats minstens één keer per maand. Als een Crew al 6 maanden niet meer bijeen is gekomen, wordt ze als inactief beschouwd.

Motivatie

Dit zou willen zeggen dat de crew Sint-Niklaas momenteel slapend is. Ook al zijn wij in de media verschenen en hebben wij een nieuw lid aangetrokken door deze aandacht. Voor crews met veel studenten is het niet mogelijk om tijdens de examenperiodes veel bijeen te komen. Hier wordt in dit voorstel geen rekening mee gehouden. Niemand controleert dit effectief, bijgevolg kunnen wij deze regel niet ernstig nemen.