Events/GA:2013/Proposition 2.1

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
 1. Piraten zijn wereldburgers, Piraten zijn een globale beweging.
 2. Piraten komen op voor burgerrechten en willen de macht weer bij de burger leggen.
 3. De burger heeft recht op privacy.
 4. Individuele vrijheid samen met verantwoordelijkheid voor de maatschappij waarin je leeft.
 5. Herverdeling van welvaart, we zijn tegen excessen, maar willen zeker ook geen nivellering.
 6. We in een economie die bestaat uit vele kleine ondernemingen en initiatieven, eerder dan uit enkele grote en zeer grote bedrijven.
 7. Piraten zijn vrienden van de vrijheid en menselijke waardigheid, zijn onafhankelijk, autonoom en keuren blinde goedkeuring af.
 8. Piraten staan voor zelf-determinatie en vrije meningsuiting.
 9. Piraten dragen de verantwoordelijkheid die met deze vrijheid komt. (zelfbeschikkingsrecht)
 10. Piraten zijn creatief, nieuwsgierig en leggen zich niet neer bij de status quo. Ze gaan het systeem aan, zoeken naar zwakke punten en zoeken manieren om die te corrigeren. Piraten willen leren van hun fouten.
 11. Piraten zijn vredelievend. Ze keuren daarom doden en de afbraak van ons milieu af. Ze streven naar een duurzaam evenwicht met de natuur en houden rekening met de eindigheid van haar bronnen.
 12. Piraten staan voor het onderhouden van de natuur en zijn bronnen.
 13. Piraten zijn voor een zo groot mogelijke toegang tot kennis en cultuur voor een zo groot mogelijke groep uit onze maatschappij
 14. Piraten zijn positief, we zijn liever ergens voor, dan tegen.
 15. Piraten zijn voor een duidelijke scheiding tussen geloof en staat en zien vrij geloof als een onderdeel van vrije meningsuiting.
 16. Een directere vorm van democratie in ons bestuur. Burgers hebben steeds recht op inspraak.
 17. Het is belangrijk om iedereen te stimuleren te participeren in en het sociale weefsel van onze maatschappij.
 18. Alle samenlevingsvormen moeten gelijkwaardig zijn.
 19. Aandacht naar werkelijke, echte gelijkwaardigheid tussen genders, zonder hokjesdenken. Iedereen heeft het recht om samen te leven zoals hij zelf verkiest.
 20. Piraten willen de balans tussen de generaties herstellen.