Events/GA:2013/Proposition 1.1

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Proposition 1 - Jonas De Koning - 25/01/2013

  • Het coreteam volgt het principe van de subsidiariteit. Dit houdt in dat een bevoegdheid decentraal wordt uitgeoefend tenzij het doeltreffender is om deze bevoegdheid op het niveau van het coreteam uit te oefenen. Ditzelfde principe geldt ook voor eventuele intermediaire beslissingsniveaus tussen het coreteam en de crews.

Motivatie

Amendementen