Events/EGA:2013/Proposition 6NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Voorstel 1: Subsidiariteitsbeginsel

Inleiding: Dit voorstel houdt in dat de Piratenpartij het subsidiariteitsbeginsel inschrijft in de statuten. Het coreteam volgt het principe van de subsidiariteit. Dit houdt in dat een bevoegdheid decentraal wordt uitgeoefend tenzij het doeltreffender is om deze bevoegdheid op het niveau van het coreteam uit te oefenen. Ditzelfde principe geldt ook voor eventuele intermediaire beslissingsniveaus tussen het coreteam en de crews.