Events/EGA:2013/Proposition 5NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Voorstel om al een aantal categorieën of thema's te creëren waarbinnen de voorstellen kunnen vallen. Er kunnen er nog altijd toegevoegd of aangepast worden. Dan begin je niet met een wit blad, maar al met enkele 'ondertitels' waarrond je een mening kunt vormen. Ik heb me los gebaseerd op de ACLU's Key issues (een niet partijpolitieke organisatie n.b.) en enkele 'Amerikaanse' thema's of zaken die al een hele tijd verworven zijn in België (abortus etc) laten vallen.

Let wel, dit zijn inhoudelijke voorstellen. Ze suggereren althans bepaalde standpunten.

 • Vrijheid van meningsuiting
 • Censuur
 • Recht op betogen
 • Vrije journalistiek
 • Strafrecht en drugspolitiek
 • Hervormen van huidig drugsbeleid
 • Criminaliteit en minderjarigen
 • Mensenrechten
  • Cfr. aanvaarding Rechten van de Mens in de statuten als basis gebruiken
 • Kinderrechten
 • Vrouwenrechten
 • Rechten voor mensen met een andere geaardheid
 • Rechten voor minderheden
 • Technologie en vrijheid
 • Biotechnologie en bio-ethiek
 • Consumentenrechten
 • Vrijheid van meningsuiting op het net
 • Internet privacy
 • Privacy in de gezondheidszorg
 • Rechten voor studenten
 • Privacy op het werk
 • Nationale veiligheid & surveillance
 • Surveillance en privacy, dataretentie
 • Overheidstransparantie inzake nationale veiligheid
 • Drones
 • Religie en geloof
 • Vrije beoefening van religie
 • Overheidserkenning en steun aan religie

Eigen toevoegingen:

 • Burgerparticipatie en democratie
 • Partijfinanciering, hervormen partijdotaties
 • Afschaffen kiesdrempel
 • Referenda, petities en recall elections
 • Leeftijdsgrens stemplicht?
 • Kiessysteem hervormen?