Events/EGA:2012/Proposition 29 NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Proposition 29 - Ben De Cat - Piraat - 21/11/12

  • Streven naar de hoofdpunten, welke internationaal genoegzaam bekend zijn. Excessen vermijden. Het kapen van de Piratenpartij door allerlei groeperingen ideologieeen verhinderen door eenvoudige doelgerichte doelstellingen te formuleren.

Bv. Regionale en nationale punten moeten aan enkele fundamentele principes voldoen. Deze moeten worden vastgelegd. Belangrijk zijn hierbij :


Niet links, niet rechts maar rechtvaardig in het algemeen belang.
Niet verkleinen, door meer autonomie... maar net andersom van uit kleine logische componenten rechtvaardig naar een zo groot mogelijke eenheid te streven.
Transparantie en eenvoudige wetgeving nastreven
Het begrip politieke rechtvaardige logica nastreven
uiteraard privacy en participatie.

de hele organisatie structuur moet erover waken dat aan deze grondvoorwaarden wordt voldaan op alle niveaus.

  • Structuren en statuten uitwerken en een transparante werking.
  • Studiediensten en expertise binnen de partij bevorderen en organiseren over de kernpunten. Deze intn beschikbaar stellen voor de hele organisatie. Deze maximaal publiceren op allerlei media.
  • Financieel voorbeeld stellen, open boekhouding.

Motivatie

Amendement(en)