Events/EGA:2012/Proposition 26 NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

26 - Jeremy Lanssiers - a pirate - 19/11/12

Organisatie

Ik zou de partij niet langer organiseren volgens de traditionele piratenpartijgroepen. Het werken met bv. 'bands' wordt ten eerste niet aux serieux genomen en is volgens mij niet erg werkbaar. De piratenpartij zou verschillende niveaus moeten opstellen om de werking over heel België te vergemakkelijken:Vlaams/Waals niveau → Provinciaal niveau → gemeentelijk niveau. Door zo'n onderverdeling te maken, kan de piratenpartij haar leden gemakkelijker bereiken, en wordt de organisatie overzichtelijker. Op elk niveau zou men dan ook maar een beperkt aantal leden moeten toelaten, anders krijgen we hetzelfde probleem als nu, dat iedereen van de piratenpartij in VL overstelpt wordt met mails en dergelijk. De vooorzitters van elk niveau moeten dan de enige zijn met de mogelijkheid om ideeën, voorstellen en/of mail door te sturen naar een hoger niveau. Verder moet elk niveau bestuurd worden door: Voorzitter, penningmeester, secretaris, PR (, activisten). De activisten kunnen beperkt worden tot het gemeentelijk niveau. Wanneer er dan een provinciale actie is, kan de oproep tot helpen worden verspreid door de PR van het gemeentelijk niveau.

Standpunten.

De piratenpartij is nog erg jong, maar daarmee heeft zij nog alle mogelijkheden om uit te groeien tot iets serieus. Ik ben van mening dat de piratenpartij, wil zij enige betekenis hebben, een progressieve koers moet uitvaren. Hiermee oog ik op een sociaal-democratisch model, dat belang hecht aan alle hedendaagse problemen: economie, klimaat, internetveiligheid en de informatiestaat, het recht op vrijemeningsuiting, religie, immigratie, Europa enz. De piratenpartij moet zich dus niet langer bezig houden met enkel copyright-zaken aan te vechten.

De onderstaande standpunten zijn vooral mijn eigen standpunten en zijn daarmee suggesties, eerder dan voorschrijften. Hoewel, ik vraag om vooral het standpunt over Europa te lezen, want ik denk dat de kracht van de piratenpartij daar in zit.

  • Economie: de winst van een land niet langer berekenen op basis van export. De lokale productie-economie stimuleren, alsook de dienstensector (zodat niet alles naar India wordt uitgevoerd). Ook staan voor een mogelijk verbod op bepaalde geïmporteerde massaproductiegoederen? Zodat we grote firma's als Ford kunnen boycotten wanneer zij hun fabrieken uit België (of Europa ) halen.
  • Klimaat: de groene energie stimuleren, voornamelijk windmolens. Deze molens brengen meer energie op dan zonnepanelen en gaan overigens langer mee. Op een dak van een huis kunnen trouwens ook kleine windmolens bevestigd worden, die het hele huis van stroom voorzien. In een niet-zonnig land als België geen slecht alternatief. Ook de uitstoot van gassen moet beperkt worden. Het moet onmogelijk gemaakt worden om 'zuivere lucht' uit andere landen te kopen wanneer wij de waarden overschrijden.
  • Internet: internet moet vrij zijn, het moet misschien gesponsord worden door de staat, zodat niemand nog hoeft te betalen om het (vrije) internet te kunnen gebruiken. Cultuur moet gratis zijn, alsook muziek, beeldende kunst en literatuur. De overheid moet daarom meer subsidies aan bibliotheken geven, piratenwebsites met rust laten en ook musea gratis maken (nationaal museum voor natuurkunde, beeldende kunst, militair museum, enz: naar het voorbeeld van Engeland's National Gallery, Tate Modern, Modern Sciences, enz.)
  • Religie: door de vele problemen met religieuze overtuigingen, moeten kerken misschien verboden worden? Om echter de rituelen en hun betekenisgevende waarde niet te verliezen, kan er misschien een alternatieve religie worden opgesteld. Hier kunnen bepaalde rituele zoals een doop, een communie, een trouw, een begrafenis gevierd worden, zonder dat daar enige religie aan te pas komt. De trouw kan dan bv dezelfde ceremonie zijn als ze nu is, maar zonder vermelding van God of de Bijbel. Hetzelfde geldt voor de andere rituelen. De reden hierachter is dat rituelen ons leven betekenis geven en dat zij deel zijn van onze cultuur, maar dat wij daarom dezelfde oudbollife religie niet meer moeten accepteren.
  • recht op vrijemeningsuiting: dit echt moet onvoorwaardelijk zijn. Al is iets provocerend, men heeft het recht om te zeggen of denken wat men wil. Als men echter claimt dat iets waarheid is, kan men wel gestraft worden. bv. 'De koning is een hoer” t.o.v. “ik vind dat de koning een hoer is”. IN het eerste geval kan men gestraft worden omdat men de waarheid claimt, maar in het tweede geval is er sprake van een eigen mening, die onstrafbaar zou moeten zijn.
  • immigratie: Immigratie is een belangrijk debat. Het krijgen van asiel moet niet vergemakkelijkt worden, en mensen die asiel aanvragen moeten zeker een taaltest doen en bewijzen dat zij in de gemeenschap iets bijdragen en moeten lid zijn van een vereniging. De reden hiervoor is dat wanneer mensen lid Belgische burger worden, zij niet bij de pakken moeten blijven zitten en wegkwijnen in een dood hoekje. Wij streven voor burgers die samenhorig zijn, die één zijn en niet langer een verzameling zijn van individuen. Om dit te kunnen bereiken, moeten wij openstaan voor immigranten, en deze ook betrekken in ons leven en onze cultuur. De beste manier om dit te bereiken is om hen te verplichten hier deel van uit te maken alvorens zijn Belg worden.
  • Europa. De piratenpartij moet zich Europees organiseren wil zij een echte doorslag geven of een echte betekenis hebben. We zouden eigenlijk een Europese partij moeten oprichten en met de piratenpartijen van elk land tot een consensus komen over bepaalde standpunten. Misschien kan de piratenpartij een echte revolutie teweeg brengen, een Europese revolutie, gesteund door de jeugd. Wij moeten ons hierom ook richten tot de jeugd en de -30jarigen. Want iedereen die ouder is, heeft een familie en is vaak het revolutionaire verloren. Het zullen de jongeren zijn die de verandering steunen, en niet de ouderen

Motivatie

Amendement(en)