Events/EGA:2012/Proposition 23 NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Proposition 23 - Squad EGA2012 - 22 Pirates - 21/11/12

Over de verkozenen

Hoe vinden we intern een oplossing voor als een verkozen probleem geen rekening houdt met de beweging en haar leden om zich bijvoorbeeld los te maken van ons ideaal van een participatieve en directe democratie. We zijn een vertakking van het politieke systeem en het Belgische electoraat die zich situeert binnen onze organisatie en de enige manoeuvreerruimte van de partij beperkt zich waarschijnlijk tot het niveau van de constituenten van de lijsten en over de officiële communicatie die rechtvaardigt waarom een verkozene eventueel uitgesloten wordt uit de piratenpartij.

(noot van de vertaler, ik heb ook geen idee wat met het bovenstaande bedoeld wordt)

  • Een verkozen piraat noemt een kaper.
  • Een kaper moet lid zijn van de Piratenpartij en in orde zijn met zijn lidgeld, zich op de hoogte houden van wat zijn crew doet (minstens iedere drie maanden op een vergadering aanwezig zijn, antwoorden op de mailinglijsten, etc.) en moet het Piratencharter ondertekend hebben om onder de Piratenvlag te kunnen varen. Indien hij niet meer in orde is met zijn lidgeld, verliest hij zijn etiket van Piraat.
  • Een kaper functioneert vrij aan het roer. Hij neemt zijn beslissingen vrij zolang hij de waarden van de piraten respecteert. Hij moet capabel zijn om zijn beslissingen te verantwoorden aan de andere piraten.
  • Een kaper stort een deel van zijn salaris aan de piratenpartij.

Motivatie

Amendement(en)