Events/EGA:2012/Proposition 22 NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Proposition 22 - Squad EGA2012 - 22 Pirates - 21/11/12

Helpdesk/Kwartiermeester

Definitie

De kwartiermeester is een structuur die de partij onderhoudt. Het is een helpdesk waar piraten komen zoeken naar informatie en/of ondersteuning, wanneer die dienst niet realiseerbaar of wenselijk is voor een crew. Het gaat om het in de praktijk brengen van de politiek zoals ze gedefinieerd is in het piratenproject, gestemd op de algemene vergadering, ten dienste van de piraten.

De kwartiermeester heeft niet de rol om te beslissen.

Bevoegdheid

 • Administratieve dienst (behandelen van ledenlijsten, lidgelden, etc.) [te vervolledigen]
 • Logistieke diensten (het opstellen van schemas voor crews, hulp bij het vinden van ruimtes, etc.)
 • Diensten voor de schatbewaarders
 • Het contactpunt voor de buitenwereld (PPI, PPEU, ...) en nieuwe piraten.
 • Het ter beschikking stellen van tools voor de crews (Piratepad, LQFB, Wiki, etc.) en uitleg verschaffen over hoe die tools werken.
 • Het onderhouden van een vitrine met informatie voor de buitenwereld (de website en uitleg over wat een piratenbeweging is) Zorgen voor interne en externe communicatie.
 • Het opzetten van evenementen binnen het kader van het Piratenproject (partijcongres, opleidingen, conferenties, etc.)
 • Financiële en budgetdienst
 • Studie- en documentatiedienst
 • Human Resources

Samenstelling

 • De kwartiermeester bestaat uit personen die gekwalificeerd zijn voor hun specifieke domein
 • Het aantal leden is afhankelijk van de behoefte

Manier van werken

Motivatie

Amendement(en)