Events/EGA:2012/Proposition 19 NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Proposition 19 - Squad EGA2012 - 22 Pirates - 21/11/12

Regionale coördinatoren

Competenties

  • art. x: De regionale coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe crews, voor het coördineren van de acties en het zorgen voor samenwerking tussen piraten uit dezelfde regio.
  • art. x: De regionale coördinatoren zijn de woordvoerders van de piraten in hun regio: ze spreken in hun naam, maar niet in hun plaats.
  • art. x: De regionale coördinatoren verzekeren een verantwoorde verdeling van de beperkte middelen van de partij (beschikbaar gesteld door de kwartiermeester aan een instantie van de partij) In hun naam kunnen ze niet vragen om middelen aan zichzelf toe te wijzen, aangezien ze dan zowel rechter als betrokkene zouden zijn.
  • art. x: De regionale coördinatoren kunnen een raad van crews opstarten.

Samenstelling

  • art. x: De regionale coördinatoren worden verkozen door de algemene vergadering.
  • art. x: Ze bestaan, voor iedere regio, uit drie piraten die verkozen zijn voor een jaar: 2 regionale coördinatoren en een internationale coördinator.

Manier van werken

  • art. x: Binnen de statuten en met respect voor de algemene doelen van de partij, beslissen de regionale coördinatoren autonoom over hun manier van werken en de acties die ze uitvoeren.

Motivatie

Amendement(en)