Events/EGA:2012/Proposition 18 NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Proposition 18 - Squad EGA2012 - 22 Pirates - 21/11/12

Raad van Crews

Competenties

  • art. x: De raad van crews is een vergadering van de vertegenwoordigers van de crews. Ze heeft geen recht om initiatieven te nemen.
  • art. x: De raad van Crews coördineert en word gevalideerd op haar manier van werken voorgesteld door de squads.
De coördinatie gebeurt door het volgen van het werk van de squads.
De formele validering bestaat uit het verzekeren van het werk die correspondeert met artikels 29 tot 31 (aan te passen wanneer de artikels van nummer veranderen)
Wanneer aan de voorwaarden voldaan werd, stellen de squads hun werk voor aan de leden van hun Crew, om het op te nemen en/of te veranderen.
Als aan de criteria niet tegemoet gekomen werd, geeft de raad van crews een gemotiveerd advies en nodigt de betreffende squads uit om haar werk te hervatten.

Samenstelling

  • art. x: De raad van crews bestaat uit vertegenwoordigers gekozen door de leden van iedere crew.
  • art. x: In het begin van iedere vergadering van de raad van crews, worden een voorzitter en een verslaggever aangewezen. De voorzitter van de vergadering leidt de vergadering en de verslaggever neemt nota. Deze twee personen verzorgen eveneens het opzetten van de volgende vergadering.

Manier van werken

  • art. x: Volgens de statuten en met respect voor het algemene doel van de partij, beslist de raad van crews autonoom over haar manier van werken en over de acties die ze uitvoert.
  • art. x: De raad vergadert op regelmatige basis.

Motivatie

Amendement(en)