Events/EGA:2012/Proposition 15 NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Proposition 15 - Squad EGA2012 - 22 Pirates - 21/11/12 =

Squads - SQUADS

Competenties

  • art. x: Een squad is een werkgroep waaruit de beslissingen, posities en acties van de partij komen. De squad is een formalisatie van de vooruitgang, initiatieven en ideeën geleverd door de Piraten.
  • art. x: De beslissing om een squad te creëren moet genomen worden met een formele beslissing in iedere Crew die deel uitmaakt van de Squad.
  • art. x: Een squad vormt zich rond een thema of een project:
§1: Thematische squads zijn thematische werkgroepen. Het is hun doel om posities, beslissingen, studies en rapporten op te stellen die dienen voor de partij. De twee essentiële validatie-criteria zijn referenties en transparantie.
Het eerste criterium stelt dat ieder element van de voorstellen of de argumentatie moet voorzien zijn van documentatie.
Het tweede criterium stelt dat de bovernvermelde documentatie vrij beschikbaar moet zijn voor iedereen. Dit is de reden waarom de volledige productie van de partij op een collaboratieve manier gebeurt (wiki, lqfb, forums, pad, irc, mumble, ...)
§2: Projectsquads, ook secties genoemd, zijn werkgroepen rond een project. Een project wordt gedefinieerd door een begindatum, een einddatum, een benadering, een eindproduct en een verantwoordelijke voor het project. Die laatste is verantwoordelijk voor het project, voor het halen van de deadline en voor het voldoen van het behaalde resultaat. De verantwoordelijke van het project neemt contact op met de betrokken instanties om het initiatief kenbaar te maken, zijn originaliteit na te gaan (geen dubbele squads rond hetzelfde project) en de human resources. In een noodgeval kan de procedure opgeschort worden na consultatie bij de betrokken instanties.

Samenstelling

  • art. x: Een squad is samengesteld uit minstens drie piraten, uit minstens twee verschillende Crews. Een sectie kan bestaan uit leden van een enkele Crew.
  • art. x: Een piraat kan deel uitmaken van zoveel squads als hij wil.
  • art. x: De enige voorwaarden om lid te worden van een squad of een sectie zijn de intentie en de mogelijkheid om mee te werken.

Manier van werken

  • art. x: Het basisprincipe van werken bij squads en secties is dat elke beslissing/positie/product pas zal aangenomen worden als hij duidelijk en volledig geargumenteerd is en als het proces die geleid heeft tot die beslissing/positie/product zichtbaar was voor alle piraten.
  • art. x: Beslissingen worden genomen bij consensus. Normaal gezien is het de meerderheid die beslist.
  • art. x: Een squad houdt een centraal informatiepunt up-to-date (wikipagina, mailinglijst, ...) De transparantie van de methode van werken, van de verspreiding van de vooruitgang en de verslagen van de vergaderingen zijn de noodzakelijke voorwaarden voor de legitimatie van het werk van een squad.

Motivatie

Amendement(en) =