Events/EGA:2012/Proposition 14 NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Proposition 14 - Squad EGA2012 - 22 Pirates - 21/11/12

Over Crews

Competenties

 • art. x: Een crew is de basiseenheid. Het is een lokale entiteit die zichzelf organiseet. Ze dient om de Piraten te verbinden over een netwerk van kennis en om de eerste stappen te zetten binnen de politiek.
 • art. x: Een Crew vindt plaats met locale perspectieven (steden, dorpen, scholen, werkplaatsen,...)
 • art. x: In ieder geval, een Crew kan niet doen alsof ze een gegeven territorium vertegenwoordigt.
 • art. x: Een crew kan:
linken creëren tussen Piraten;
linkeren creëren tussen Piraten en de bevolking;
Organiseren van openbare bijeenkomsten;
Recruteren, ontvangen en omkaderen van nieuwe leden;
Vloten samen te stellen;
Projecten te lanceren.

Samenstelling

 • art. x: Een piraat kan slechts lid zijn van een enkele Crew.
 • art. x: Een crew bestaat uit minimum 3 Piraten. Boven de 11, heeft een crew de mogelijkheid om te splitsen in twee nieuwe crews. Als een crew kleiner wordt dan drie Piraten, moet ze aansluiten bij een andere Crew of nieuwe Piraten vinden.

Werking

 • art. x: Zonder vooroordelen over de huidige statuten en binnen het respect van de algemene doelen van de partij, beslist een Crew over haar eigen manier van werken en financiering zoals haar acties vereisen.
 • art. x: Iedere Crew moet een dok hebben, een plaats waar ze regelmatig verzamelt. Die plaats moet een openbare ruimte zijn, ze mag zowel fysiek als virtueel zijn en moet door iedereen gekend zijn. De Crew moet zich verzamelen op die plaats minstens één keer per maand. Indien niet, wordt de Crew slapend verondersteld. De Crew moet een rapport opstellen en publiceren van iedere vergadering.
 • art. x:Een Crew kiest een fysiek dok nodig, in de mate van het mogelijke in de omgeving van de plaats waar zijn leden wonen.
 • art. x: Iedere Crew kiest een naam die op hen specifiek van toepassig lijkt. Dit dient voor herkenning en om verwarring te voorkomen met andere Crews.
 • art. x: Beslissingen worden genomen bij consensus. Normaal gezien is het de meerderheid die beslist. De minderheid moet dan de keuze van de meerderheid accepteren of een nieuwe Crew beginnen.
 • art. x: Iedere crew houdt zijn wiki-pagina up-to-date. Deze pagina moet minimum de naam van de crew, de namen van zijn leden, het adres van zijn dok, de datum van zijn vergaderingen en de verslagen van de vergaderingen bevatten.
 • art. x: Iedere Crew kiest een kapitein en een navigator. De posten van kapitein en navigator worden vernieuwd iedere drie maanden. Ze hebben geen bijkomend stemrecht of beslissingsrecht. De kapitein zit de vergaderingen voor en vertegenwoordigt de crew voor de buitenwereld. De navigator coördineert de vergaderingen, helpt nieuwe leden en is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de wiki-pagina.
 • art. x: Indien een Crew er voor kiest om een nieuwe bankrekening te openen, moet ze een schatbewaarder aanwijzen en een hulp-schatbewaarder. De fondsen van de Crew moeten op een open en transparante manier beheerd worden, conform met de statuten. De partij mag ook een bankrekening openen en beheren in naam van een Crew indien ze dat wenst.
 • art. x: Crews kunnen samenwerken en hun acties coördineren op een hoger geografisch niveau. In dat geval vormt ze een vloot.

Motivation

Amendement(s)