Events/EGA:2012/Proposition 12 NL

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Proposition 12 - Muriel Colon - Pirate - 21/11/12

Charter van de Europese piraten-vrijwilligers

Vrijwilligerswerk: iedere activiteit als resultaat van een vrij engagement, zonder financiële beloning, binnen de activiteiten of diensten van derden of verenigingen.

 • Vrijwilligerswerk is een vrij engagement op basis van vrijwilligerswerk. (noot van vertaler: in het Frans zijn dit twee verschillende woorden voor vrijwilligerswerk)
 • Het is een keuze genomen op basis van de individuele motivatie en mogelijkheden.
 • Vrijwilliger zijn is open voor alle personen, zonder enig onderscheid of discriminatie.
 • De vrijwilliger is voorstander van een ethische en humanitaire benadering en respecteert de menselijke waardigheid. Hij richt zich op het overbrengen van waarden en kennis in een intergenerationele en cultureel verband.
 • De vrijwilliger gebruikt hiervoor zijn creativiteit, zijn gevoel voor verantwoordelijkheid, integratie en sociale participatie.

De piratenpartij spant zich in om:

 • Aan alle vrijwilligers alle noodzakelijke informatie, doelstellingen, werking, organigram, vergaderplaatsen en noden ter beschikking te stellen. De mogelijkheden om kosten terug te plaatsen is er, wanneer die mogelijk en gerechtvaardigd is.
 • Om ze toe te wijzen aan activiteiten die het best gebruik maken van hun vaardigheden, beschikbaarheid en prioriteiten.
 • Om nieuwe piraten een omkadering te bieden om ze te helpen zich te integreren in een groep en er open te bloeien.

De piraat-vrijwilliger spant zich in om:

 • De fundamentele principes van de piraten te aanvaarden, zich te conformeren aan haar doelen, en zich solidair te voelen met haar ontwikkeling.
 • Om serieus, discreet en regelmatig tijd te investeren in activiteiten in onderling overleg met andere piraten en zich te houden aan een geheimhoudingsplicht.
 • Om de voorbereiding van taken te accepteren en deel te nemen aan noodzakelijke vergaderingen.

De piraat-vrijwilliger werkt samen met andere piraten, en dit met begrip en wederzijds respect.

Motivatie

Amendement(en)