Events/EGA:2012/Proposition 1.6

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Proposition 6 - Klaas Mensaert - Pirate - 20/11/12

  • De verkiezing van de 3 co-presidenten is niet gebaseerd op basis van de vertegenwoordiging van gewesten/gemeenschappen/regio’s.

Motivatie

  • De grootste uitdaging voor het core-team is niet de intra-gewestelijke coördinatie, maar de inter-gewestelijke coördinatie. Co-presidenten zouden zich dan beter focussen op samenwerkingen tussen piraten van verschillende gewesten. Intra-gewestelijke coördinatie zal eenvoudiger zijn en kan op een ander niveau (lager) bewerkstelligd worden. Niet de geografische afkomst, maar wel de meertaligheid is van belang.
  • co-presidenten moeten boven gewestbelangen staan. Door ze vertegenwoordigers van deelgroepen te maken, zullen ze waarschijnlijk minder objectief kunnen handelen. Ref: social psycology of intergroup relations, Tajfel, 1982
  • Een verkiezing van co-presidenten volgens gewest is minder democratisch omdat de kiezers minder keuze hebben. Vb.: 4 kandidaten, 3 gewesten -> 2 mogelijke uitkomsten met gewestelijk afhankelijk systeem, terwijl 4 mogelijke uitkomsten zonder gewestelijk afhankelijk systeem.

Amendement(en)