Events/EGA:2012/Proposition 1.3

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Proposition 3 - Jonas De Koning - Pirate - 22/10/12

  • Leden mogen kandidateren op niet-officiële lijsten indien er in dat kiesdistrict geen lijst van de Piratenpartij aanwezig is. Samenwerking met individuen of groeperingen die dezelfde doelen nastreven dan de Piratenpartij wordt aangemoedigd.
  • Leden kunnen enkel uit de partij gezet worden wanneer ze opzettelijk schade toebrengen, op directe of indirecte wijze, aan de Piratenpartij of aan haar doelstellingen.

Motivatie

  • pragmatische aanpak (geen partijtucht)

Amendement(en)