Crew Leuven/Meeting/14 02 2012

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Meeting Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Leuven
Date Tue 14 February 2012
Time ?
Address
?
3000 Leuven
City
Attendees Dimitri, David, Glenn, Detlef, Kevin,Jonas, Pieter, Thomas, Koen, Ittai
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Aanwezig

  • Dimitri, David, Glenn, Detlef, Kevin
  • Delegatie Gent: Jonas, Pieter
  • Delegatie Antwerpen: Thomas, Koen, Ittai

Agenda

  • Welkom nieuwe leden
  • Project veiligheidscamera's

Besproken onderwerpen

Nieuwe leden

We mochten drie Leuvense studenten die voor het eerst langskwamen verwelkomen: Glenn (Ind. Ing. Groep T), Detlef ("Wolf," Ind. Ing. Groep T) en Kevin (Sinologie KULeuven).

Bezoek

  • Er waren ook Piraten uit Gent en Antwerpen. De grotere groep leidde tot interessante discussies en uitwisseling van ideeën, en er is afgesproken om dit in de toekomst meer te doen. De eerstvolgende bijeenkomst van een grotere groep is sowieso de algemene vergadering op 24 of 25 maart.
  • Thomas vertelde dat Rick Falkvinge zal spreken op TEDx op 20/10/2012 in Antwerpen.

Project veiligheidscamera's

Korte uitleg en statusupdate van het project veiligheidscamera's. Er is begonnen aan een eerste prototype van de website met gebruikmaking van de Open Layers javascript-library. We kunnen terecht bij Pieter voor vragen over nodige IT-infrastructuur.