Crew Leuven/Meeting/10 01 2012

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Verslag Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Leuven
Date Tue 10 January 2012
Time ?
Address
?
3000 Leuven
City
Attendees Dimitri, Toon, David
Absentees Sarah
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Agenda

  • project rond het in kaart brengen van de Leuvense veiligheidscamera's
  • aanstellen van een navigator en een kapitein
  • is het tijd om een mailinglist op te zetten voor de Leuvense Crew?
  • interview Radio Scorpio

Besproken onderwerpen

Project veiligheidscamera's

Wetgeving en technische middelen moet verder bekeken worden. Ook bekijken: hoe mapping van camera's op OpenStreetMap is opgezet in het buitenland, mapping parties. Er is blijkbaar ook al een voorstel op de OpenStreetMap wiki over het mappen van camera's in Leuven, eventueel de initiatiefnemer hiervan contacteren.

Aanstellen navigator en een kapitein

Dimitri wordt de eerste kapitein van de Leuvense Crew, David de navigator.

Mailinglist

Er zal een mailinglist worden opgezet voor de Leuvense Crew. Edit: ondertussen in orde, inschrijven kan via deze link: http://nl.pirateparty.be/content/mailing-list-piratenpartij-vlaanderen-inschrijven

Interview Radio Scorpio

Annelies van Scorpio Scoops vroeg maandagavond of we het interview dinsdag al konden doen, waarin we hebben ingestemd. Rond 18:20 heeft Annelies Dimitri en David geïnterviewd, dit kan worden herbeluisterd via deze link (het interview begint rond 12:00 en duurt een kleine 8 minuten).

Het interview is goed verlopen, we hebben een goed (kort) overzicht kunnen geven van de geschiedenis en de standpunten van de Piratenpartij, en onze ideeën over Leuven kunnen toelichten (veiligheidscamera's, blauw op straat). Mogelijk was het aantal luisteraars minder omdat dit de blok/examenperiode is voor universiteits- en hogeschoolstudenten.

Annelies heeft gevraagd hen terug te contacteren indien we nieuws hebben in de toekomst.

Verslagen

Er moet worden opgelet met de verslaggeving, vooral ook omdat we momenteel enkel "pirate beers" doen en geen aparte vergaderingen. Onderscheid maken tussen agendapunten en op te volgen zaken (deze horen in het verslag), en informele gesprekken/discussies achteraf (niet in het verslag, of enkel het onderwerp). Geen vermelding van namen bij opinies, mogelijk wordt een mening niet 100% correct weergegeven (samengevat, geen context). Een deel van het probleem was dat het eerste verslag drie pirate beers omvatte en er toen geen notities waren neergeschreven. In de toekomst wordt er een verslag opgemaakt na elke bijeenkomst.

Onderwerpen die op vorige bijeenkomsten zijn besproken maar ontbraken in "Verslag 0":

  • Het uitdragen van onze ideeën buiten het kader van de partij, ook het beïnvloeden van politiekers van andere partijen.
  • Het nut of zelfs noodzaak van een studiedienst, zoals alle grote politieke partijen die hebben: dit is momenteel niet haalbaar, daar is de Belgische Piratenpartij nog te klein voor, geen budget voor betaalde medewerkers.

Pirate beers versus vergaderingen

In de toekomst zou er best een splitsing gemaakt worden tussen vergaderingen en pirate beers, bv. de vergadering houden voorafgaand aan de pirate beer. We zijn voorlopig nog met weinig volk, er is nog niet beslist om dit effectief te doen, maar de vraag blijft open naar de toekomst toe.