Crew Leuven/Burgerinitiatief

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Op de website

Wist je dat... we in Leuven over een initiatiefrecht beschikken? Iedereen mag een punt op de agenda van de gemeenteraad plaatsen op voorwaarde dat hij/zij handtekeningen van 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar verzamelt. Dat betekent ongeveer 950 handtekeningen.

Dat is goed nieuws! Wat is er mis mee? Momenteel is er maar één manier om die handtekeningen te verzamelen : op straat rondgaan. Dat eist enorme inspanningen. We vragen dus dat er ook met online handtekeningen rekening wordt gehouden.

Hoe dunner de kloof tussen de burger en de gemeenteraad, hoe beter. Dat begint met het invoeren van een toegankelijk initiatiefrecht.


Doe mee! - Download een leeg formulier en verzamel zelf handtekeningen bij je kennissen. - Zin in het koud mee te gaan zitten? - Voel je je geen handtekeningenverzamelaar? We hebben nog tal van vaardigheden nodig! - Meer interesse in het Kraaiennest? Neem contact op!


Wie zijn we ...

Waar gaan we zitten ...


Formulier burgerinitiatief

Onderwerp : Uitbreiding van het initiatiefrecht.

Voorstellen : Online handtekeningen toelaten.

Motivering : We denken dat mensen recht hebben op inspraak in het bestuur van de stad. Het invoeren van een initiatiefrecht is een grote stap in die richting. Om misbruik te vermijden is het belangrijk dat ieder die van dat recht gebruik wil maken bewijzen moet dat hij/zij ondersteund wordt door een significant aantal burgers. Maar deze nood mag niet in de weg staan van de initiatiefnemers, zoals het momenteel is. Om in aanmerking te komen, moet er zo'n 1000 handtekeningen verzameld worden. Dit cijfer ligt behoorlijk hoog als men alleen maar op tastbare handtekeningen mag rekenen. Daarom vragen we dat elke steun, hetzij schriftelijk of digitaal uitgedrukt, in aanmerking mag komen bij het tellen van het aantal handtekeningen.