Crew Kortrijk/Meeting/25 07 2012

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Meeting01 Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Kortrijk
Date Wed 25 July 2012
Time ?
Venue De Max!
Address
Stationsplein 6
8500 Kortrijk
City
Attendees Jonas Degrave, Jonas Kerbusch, Jan Claus
Absentees David, Kenny, Kirth, Karel
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Notes

 • Er is beslist om officieel een Crew op te richten (hiep, hiep, hoera)
 • Er moeten handtekeningen verzamelt worden om op te kunnen komen in West-Vlaanderen
  • er zijn formulieren uitgedeeld op de vergadering
  • Jonas zoekt nog de precieze details op van wie er nu precies waar mag tekenen
   • Edit: d) paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt geschrapt; 2° artikel 69, dat vervangen wordt door wat volgt :« De voordrachtsakten voor de provincieraadsverkiezingen moeten ondertekend zijn door ten minste vijftig kiezers van de provincie of door een aftredend provincieraadslid. »; [1]
  • Jonas stuurt nog de officiele documenten met instructies door, ook naar degene die er niet waren
  • DEADLINE 15 SEPTEMBER, WE HEBBEN DUS NOG ERG WEINIG TIJD
  • We hebben om op te komen in ieder West-Vlaams kiesdistrict, 7x50=350 handtekeningen nodig. 500 om zeker te zijn want er gaan er nog veel afgekeurd worden
 • Jan gaat het programma van zijn oude partij (BED?) nog eens opduiken en doorsturen als idee voor een West-Vlaams programma.
 • Jonas zoekt nog piraten die geïnteresseerd zijn om op Ieperfest een lezing te geven over copyright, voor een erg kritisch publiek
 • Volgende meeting wordt weer vastgelegd via een Doodle
 • gezien de lage opkomst en door de vele geëxcuseerden, worden officiële formaliteiten gehouden voor een volgende vergadering