Crew Gent/Meeting/30 01 2013

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Meeting48 Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Gent
Date Wed 30 January 2013
Time ?
Venue Hackerspace Whitespace
Address
Blekerijstraat 75
9000 Gent
City
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Piratenpartei Niedersachsen

 • Gn goeie uitslag, 2%
 • Teveel focus op internet thema's (vrij internet, copyright) om een breed publiek te interesseren?
 • campagne kosten 90000 euros
  • 30000 van kas
  • 30000 van lidgeld (48 euro per jaar / oftwel liefst 1% euro per jaar)
  • crowdfunding per project (affiches, etc,...)
  • iemand die 15000 euro voor euro bijgelegd heeft, waardoor
 • campagnetip: ballonnen plooien in vorm van zwaard. terwijl kindjes wachten worden ouders piraat-geïnformeerd. Jonas oefent vanaf nu elke dag in ballon-plooien.

Jonge Piraten

 • leden van 4 van de 5 provincies vereist
  • komt met subsidies
  • 6 modules, 3 modules moeten verwezenlijkt worden, en dan krijg je subsiedies
  • module is een activiteit, verwezenlijking
  • 55000 bij aanvang (wanneer je start, met doelstelling om op zijn minst 3 doelstelling te verwezelijken)
  • mensen gezocht
  • is op het vlaamse niveau
  • leden mogen tot en met 30 jaar zijn
  • "Jong Piraat"
  • goal is ASAP.
  • zeker niveau van administratie
  • wat zijn de beperkingen van besteding
 • jonge pirate piraten in europa
  • extra subsidies van europa
  • 5 landen organisaties nodig
  • Belgie is het vijfde land

Volgende week vergadering of drink?

 • hervorming huidig systeem
 • volgende week in ieder geval pirate drink, bij Trefpunt
 • terzelfder tijd: Wetenschaps cafe in zebrastraat over de opkomst van kapitalisme in China.

lokalen gent EGA

 • 140 man nodig
 • 23/24 maart

Gentse lente: inclusief gent, anti racisme

 • Iets doen
 • Link facebook: uitnodiging nodig:

De Gentse Lente

 • 21 maart 2013 = Internationale Dag tegen Racisme
 • Uitgangspunten en Doelen:
  • Nieuw en fris beleid gericht op een insluitend Gents burgerschap.
  • Overstijgen van een steriel wij-zij denken en gaan voor een gedeelde stads- of wijkgemeenschap Iedereen aanwezig op het Gentse grondgebied deel uitmaakt van de Gentse gemeenschap.
  • Alledaagse participatie van mensen aan die stad. ‘Iedereen is Gent’.
 • Piratenpartij Gent is uitgenodigd om deel uit te maken van evenement
 • http://www.facebook.com/groups/368542239896747

verkiezingen 2014

 • handtekeningen beginnen verzamelen: 5500 per provincie (denken we. checken!!!!)
  • alternatief: Parlementsleden vinden
  • 3 handtekeninglijsten: gewestelijk, federaal en Europees ??? 1 persoon mag driedubbel ondertekenen, maar slechts voor één partij!!
  • deadline ???
 • discussie over handtekeningen vlaams belang vorige verkiezigen
  • enkele heel sterke meningen tegen.
  • opmerking klaas: Iedereen zou lid moeten mogen zijn van piraten partij; eigenlijk spijtig dat op vorige EGA gestemd is dat je niet lid kan zijn van een andere partij (vb. het vlaams belang) en de piraten partij
  • zoiezo, iedereen heel erg eens, racisme heeft geen plaats in de piraten partij
 • timeline: voorbereiding
  • debatten? lezingen? evenementen?

volgende GA Piratenpartij 23-24 maart

 • voorbereiding: tekst met waarden, principes

1) Piraten zijn wereldburgers, cosmopolitisch, hechten geen belang grenzen. 2) Piraten komen op voor burgerrechten en willen de macht weer bij de burger leggen. De burger heeft recht op privacy. 4) Individuele vrijheid samen met verantwoordelijkheid voor de maatschappij waarin je leeft. 5) Herverdeling van welvaart, we zijn tegen excessen, maar willen zeker ook geen nivellering. 6) We in een economie die bestaat uit vele kleine bedrijven, eerder dan uit enkele grote en zeer grote bedrijven. 7) Piraten zijn vrienden van de vrijheid, zijn onafhankelijk, autonoom en keuren blinde goedkeuring af. Ze staan voor zelf-determinatie en vrije meningsuiting. Piraten dragen de verantwoordelijkheid die met deze vrijheid komt. (zelfbeschikkingsrecht) 8) Piraten zijn creatief, nieuwsgierig en leggen zich niet neer bij de status quo. Ze gaan het systeem aan, zoeken naar zwakke punten en zoeken manieren om die te corrigeren. Piraten willen leren van hun fouten. 9) Piraten zijn vredelievend. Ze keuren daarom doden en de afbraak van ons milieu af. 10) Piraten staan voor het onderhouden van de natuur en zijn bronnen. 11) Piraten zijn een globale beweging. 12) Piraten zijn positief, we zijn liever ergens voor, dan tegen. 13) Piraten zijn voor sterke scheiding tussen geloof en staat en zien vrij geloof als een onderdeel van vrije meningsuiting. 14) Een directere vorm van democratie in ons bestuur. Burgers hebben steeds recht op inspraak. 15) Het is belangrijk om iedereen te stimuleren te participeren in en het sociale weefsel van onze maatschappij. 16) Alle samenlevingsvormen moeten gelijkwaardig zijn. 17) Aandacht naar werkelijke, echte gelijkwaardigheid tussen genders, die eigenlijk niet meer van tel mogen zijn.

Engstrom over europa

 • voor hervorming, meer democratie en transparantie
 • over Cameron, en de manier waarop Engeland lijkt zich terug te trekken
 • voor subsidiariteits principe, als je kan, beslissingen beter op een lager niveau nemen dan hoger

Tool Liquid Feedback

 • work in progress
 • samengekomen afgelopen vrijdagavond en zondag.
 • je kunt al upvoten

website Piratenpartij

 • content: artikels

artikel wereldmorgen

 • conflict blog vs inzending
 • artikel gepubliceerd, maar dan vervangen door blogpost, klein beetje ongelukkig
 • wereld morgen gaat niet achter een paywall
 • Sarah van Lieffertinghe domineerde de voorpagina van dewereldmorgen!!