Crew Gent/Meeting/19 06 2012

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Meeting28 Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Gent
Date Tue 19 June 2012
Time ?
Address
?
9000 Gent
City
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Agenda

 • Pirate beer
 • Programmadag - locatie
 • Handtekeningen
 • timing verkiezingen
 • Affiche
 • Sociaal innovatielab
 • congres pluralisme en media


pirate beer

 • pirate beer elke eerste dinsdag van de maand op de Planck
  • uitleg op wiki zetten - pieter shall do it

locatie programma dag

CrewGent/Programmawerkdag

 • sarah heeft gekeken voor dok, kan niet
 • gn nieuws van dominique - nog geen nieuws - glenn zal checken
 • "trafiek" is een mogelijkheid, gratis? Laurens will check this.

- Dat gaat niet: trafiek stelt haar ruimtes niet ter beschikking van politieke partijen (algemene regel),

 • if all else fails, sandb will go to Geuze house.
 • 11u beginnen

Handtekeningen

timing verkiezingen

 • 14 oktober: Verkiezingen
 • 15-16 september: indienen lijsten
 • 31 juli: einde discussieperiode over wie er op de lijst komt (er kunnen nog mensen bijkomen na dit punt)
 • 14-24 juli: Gentse feesten
 • 14 juli: begin sperperiode verkiezingsuitgaven
 • 14 juli: eerste keer afsluiten lijst
 • 1 juni: verzamelen mensen die op de lijst willen komen
 • 12 juni: samenleggen verzamelde handtekeningen

affiche

 • eerst programma, dan affiche,
 • in het oog houden

lijstvorming

 • we hebben vrouwen nodig om een grote lijst te kunnen indienen
 • piraten zoekt vrouwen campagne?
 • Flyeren?
  • blaarmeersen
  • uni
  • Gentse Feesten
  • Fitness clubs

http://www.sociaalinnovatielab.be/

http://www.sociaalinnovatielab.be/winners.php

congres pluralisme en media

programma punten

 • huisvesting: een oplosbaar probleem of niet?
 • breed of smal programma? is een progr
 • discussie rond transport