Crew Gent/Meeting/06 12 2011

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Meeting07 Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Gent
Date Tue 6 December 2011
Time ?
Venue Hackerspace Whitespace
Address
Blekerijstraat 75
9000 Gent
City
Attendees Nino, Talia, Glenn, Pieter, Erik
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Agenda

 • Verslag vorige week overlopen
 • Evaluatie lezing
 • Vragen Jurgen overlopen
 • Wetgeving verkiezingen en taal (door Nathan)
 • Nadenken over meer vrouwvriendelijke thema's en (programma)punten en over een andere meetingsplaats? Hoe vrouwen politiek actief krijgen/betrekken?
 • Who's got the power

Live notes on http://piratepad.net/ppgent

Verslag vorige week overlopen

Agenda vorige week

 • Aanwezig
 • Overlopen vorige agenda
 • Doodle Drink
 • Tomorrow Jurgen talk in Geuzenhuis
 • Election rules
 • Election propaganda, design, slogans, acties
 • General Assembly
 • Berlin pirate party videostreaming
 • Blog DWM
 • Notes: fail drink sandb!!

Evaluatie lezing

 • was cool
 • veel volk
 • goed georg. van kafka, merci!
 • Jurgen was bijna te laat :-)
 • Tour van Belgie voor Ghent volgend jaar?!
  • Dit op agenda volgende vergadering

Vragen Jurgen overlopen

 • Manifest in Gent?
  • is cool, no problems there, clear
 • Assembly-> roterend systeem?
  • gaat niet, vaste plaats
  • crew gent zal volgende meeting kiezen wie we zenden
   • twee personen
   • tweede persoon misschien
  • op de agenda zetten

Wetgeving verkiezingen en taal (door Nathan)

Nathan has done research:

Om zich kandidaat te stellen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen dient u een voordrachtsakte met ten minste 100 handtekeningen van gemeenteraadskiezers (voor de gemeenteraad) en met ten minste 50 handtekeningen van provincieraadskiezers (voor de provincieraad) in te dienen de negenentwintigste dag vóór de verkiezingen bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau.

Het model van de voordrachtsakte zal verschijnen op de website van de Vlaamse overheid begin 2012 (eind januari - begin februari). Inlichtingen omtrent dit alles kan u vinden in het nieuwe kiesdecreet (ook op website Vl. overheid).


 • Om verkiesbaar te zijn:
  • Belg of EU onderdaan
  • min 18j
  • ingeschreven in bevolkingsregisters van gemeente
  • niet in situatie van onverenigbaarheid zitten (bepaalde andere functies enzo in wet voorzien)
 • Lijsten:
  • eerste 3 op lijst niet van zelfde geslacht
  • verschil van geslachten mag niet groter zijn dan 1
 • Gemeenteraad zelf - indien verkozen:
  • geen wedde, wel presentiegeld (aanwezig zijn op vergaderingen)
  • eerste vergadering: voorzitter van de (meestal, maar niet noodzakelijk de burgemeester) (BELG) wordt uit hun midden gekozen

Vrouwvriendelijkheid

 • Nadenken over meer vrouwvriendelijke thema's en (programma)punten en over een andere meetingsplaats?
 • Hoe vrouwen politiek actief krijgen/betrekken?
 • merchandising, meer!
  • Talia gaat merchandising ontwerpen
  • Nino heeft de merchandising van Jurgen thuis: t-shirts, badges, ballonnen, etc
   • Lijstje van wat we hebben maken
   • Checken met Monica ivm de prijzen

Who's got the power

 • In case of deciding on list and other stuff
  • we will see about this,
  • we trust we will do the right thing

Interesting links by Erik :-)

Agenda next week

 • Tour van pp crews in Belgie organiseren voor Gent
 • Aanduiden van personen om Gent te vertegenwoordigen in vzw
 • Gent/Ghent?
 • Squad Actie(s doen) oprichten
 • Squad PR(-training) oprichten --> duidelijk georganiseerd krijgen wie op welk niveau contactpersoon is, lijst van contacten opstellen, training (rollenspelen?)?
 • Squad IT, progress? (some issues with mailinglist) --> mimor?
 • Workshops internet anonimity? (koppelen aan premium piratenpartij-lidmaatschap, waarbij we dan in bulk vpn-accounts huren, en die je er dan bij krijgt)
 • Verkiezingen