Crew Antwerpen (Stad)/Meeting/28 03 2016

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Antwerpen Meeting Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Antwerpen (Stad)
Date Mon 28 March 2016
Time ?
Address
?
Antwerpen
City
Attendees Jolien, Koen, Jelle, Christophe
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

(navigator) Christophe

Agenda: “Wat willen we als Antwerpse piraten bereiken en doen vóór de verkiezingen van 14 oktober 2018

We luisteren naar de verschillende punten die naar voren worden geschoven.

Tijdlijn.

=> we hebben zo’n 30 maanden tot aan de verkiezingen.

Laten we een tijdlijn maken waar we een planning op kunnen zetten, en onze deadlines.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HT_9v5doXfowL_8TkKLNtZ0DjCo0KeQiP4R8yZZCDtQ/edit?usp=drive_web is een eerste aanzet hiertoe. (mogelijk een betere tool dan een spreadsheet, maar dit is momenteel al een start).

Er zijn een aantal Minima:

Handtekeningen (van burgers en politici) + indienen

Lijstvorming (evenveel vrouwen als mannen!) + indienen

Afiches voor plakborden + indienen

En dan is er al de rest. (Ik zet ze in willekeurige volgorde onder elkaar, bedoeling is dat ze door ons allen en onze toekomstige piraten worden uitgewerkt, beslist en uitgevoerd &c worden.- of ook niet, dat mag ook -)

Onze inhoud? (wat gaan we naar voor schuiven voor onze campagne?)

Type Campagne?

Kanalen

Doelgroepen (middenveld, oplijsten van organisaties, contacteren, spreken, bijeen krijgen)

acties: wie wat waar wanneer?

2 Verkiezingen! Gemeente én provincie!

Wie piraat is, is kapitein (& kan meedoen. We moeten allen als kapitein kunnen handelen en kleine crews besturen, zodat anderen dat ook kunnen… meer nog, mensen moeten beseffen dat ze zelf crews kunnen oprichten en meedoen als piraat.

Online presence :

Twitter

Facebook

Website (Antwerpse piraten)

Google+

…?

Wat zijn pirate labs?: Elke laatste zaterdag van de maand in Brussel een meeting van de piraten die zich ietwat bezig houden met de belgische aangelegenheden en coördinatie… zoals vroeger het core-team, maar dan informeel.

VZW? Leden? Feitelijke vereniging? Willen we dit als Antwerpse piraten ? Moeten er aanpassingen gebeuren?.. Rekening is in handen van Tomas en Kjell, beide moeilijke verhouding mee. Best gewoon dat geld laten voor wat het is, want amper de moeite.

Pirate beers? + Bemanning en locatie (Locaties: Hypothalamus, Hopsack, Cargo, Heilig Huisken, Waagstuk,...)

Video’s met gesprekken, debatten,.. Opzet, doel (bvb Jongeren uitnodigen? )

Gebruik van de Basistekst (die door de gentse piraten is gemaakt, door vele piraten aanvaard en verbeterd)

https://docs.google.com/document/d/1jeOAx2YBFj4kBqq2CARJxvocyQru8mPvf6zR_ixouHU/edit

Vergaderingen modereren & agenda maken & mensen uitnodigen (Vergaderingen zullen op uitnodiging gebeuren, komen kan je bv ook doen in functie van de agenda)

Real-time democracy!

Crowdfunding en financiën?

Pirate coin

Groepen die een visie hebben, maar eigenlijk ook een beetje piraat zijn? “Hart boven Hard”, “Ringland”, Fab-labs, Hackerspaces, Antwerpen aan het woord. Hoe kunnen we ze aanspreken, met hen samenwerken,... Hoe zouden zij het aanpakken, mochten ze het op zijn piraats doen?

Ledenwerving

Aqua-ponics labs, actie, samenbrengen.

Antwerpse piraten duwen/trekken de Antwerpse provincieraadsverkiezing

Van Europees tot lokaal

Vergaderingen en pirate beers: 1 keer per maand.

Vergaderingen in de kleine hedonist.

Jelle organiseert volgende pirate beer (maandag 4 april)

Christophe maakt het verslag en nodigt de piraten uit voor de volgende vergadering woensdag 27 april 2016


Noot: uit dit verslag zullen de agendapunten bepaald worden voor de komende vergaderingen.

Groeten,

Christophe