Crew Antwerpen (Stad)/Meeting/25 05 2016

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Antwerpen Meeting Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Antwerpen (Stad)
Date Wed 25 May 2016
Time ?
Address
?
Antwerpen
City
Attendees Jolien, Jelle, Christophe, Monica, Joris
Absentees Dries, Koen, Paer
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Agenda: 0.0 : Welkom Monica, Joris!

0.1 Goedkeuring vorig verslag. => OK

Nu: posten via groep, en daarna op de AP pagina.

Vraag: herzien?

Beslissing: we gaan naar één like, en de liker mag (met zachte aandrang) dan de post op de AP pagina zetten. , en dan evalueren indien opnieuw agenda.

0.2 Aanduiden moderator (jolien) en navigator (christophe)..

0.3 Toevoegen agendapunten

1. Done's:

1.1: business kaartjes? => Koen => volgende keer!

=> Huisstijl Antwerpse Piraten. (zie web-front)

1.2: account management : enkel nog de kalender fixen!

1.3. Panama papers : helaas slechts een app.

=> Luxleaks / swissleaks? =>

2. Evaluatie vorige pirate beer: hoe opvolgen?

2.1 datum volgende pirate bier & evenement aanmaken

=> Wie moet wat betalen? Hoe is de gewoonte? : Pot leggen & Terug een vlaggetje of merkbaar teken te geven. (Organisatorisch)

8 Juni: vanaf 20u Locatie:

En verder: op jullie suggestie

4. Verslag uitbrengen over evenementen / debatten / … relevant voor de piraten

5. Financiën (en hun oude beheerders) :

=> Kjell noch Thomas willen moeite doen om het geld (al is het 400€? ) aan ons over te maken. Dries heeft een poging gedaan. Het staat vrij aan eenieder om hier verder initiatief in te nemen. Het geld hebben we nodig voor 1 (bak)fiets.

6. Flyer Piraten flyer: Te hard, mag iets zachter. Minder tekst.

Ook Poster (voorbeeld doorsturen naar Monica, + andere logo’s => Jelle & Christophe)

=> huisstijl.

3.3. De Tafel : zomer 2016

Video + opnames, petanque, paarse kleur,... draagbaar/ op-plooibaar, stoelen/krukjes + namen, poten of schragen. => een bakfiets. (zeilfiets)

Project-leider :

Medewerkers :

Locaties: Park spoor noord,


3.4. Pirate crew Aalst: 29 mei : oprichting (kerkstraat 11)

3.5: Party-boot (van Dries) & De Tennes (hier tot juni : ligt in het lobroekdok) , of de boot/vzw daar achter eilandje. Eventueel met crowdfunding? (inter)nationaal.

4 master (met kraaiennest en alles)

3.6. De bakfiets/tafel : 2de hands mogelijk? Beber Geens (van Mechelse piraten) heeft hier ervaring mee.

Deadline: Tegen 1 augustus klaar?

6.1.: De website: Moninica wil een design maken voor website.

Momenteel ligt de website plat (drupal)

=> we moeten koen navragen (Doet christophe) Hoe we deze terug online krijgen.

Wordpress of Drupal?


9: Geld drukken: Piraten geld beginnen drukken. Logo?

Dubbele cirkel? Hartje? ARRR?

https://www.ethereum.org/ => chirstophe speelt met David leben voor concreet initiatief.

http://cryptorials.io/how-anyone-can-make-their-own-digital-currency/

http://cryptorials.io/how-to-set-up-a-manual-ripple-gateway/ (ripple)

Wedstrijd naar Antwerpse kunstenaars om het geld (in de huisstijl!) te ontwerpen!

=> kijk naar Brixton pound

10: is er een core-team?

=> zal waarschijnlijk opnieuw ontstaan. : er zijn pirate labs in Brussel (28 mei is de volgende.)


7. To do’s tegen volgende vergadering

8. Datum volgende vergadering.

22 juni : 19u30 @ Jelle’s Place

2DO’s:

Christophe:

Toe te voegen aan drive:

Email Joris: Jverhuyck@gmail.com

Monica.delgadillo@telenet.be

Mail opvolgen (voor bier en vergadering) & to do’s opvolgen.

David leben contacteren voor crypto-curency.

Koen + Kalender/ website /

Monica:

Design huisstijl (en concreet: eerste flyer maken)

Jelle:

Neemt bakfiets/tafel project op zich. (groot genoeg om een tafel mee te vervoeren/ uitrollen (denk aan stoelen)

Bakfiets gevonden : 350 euro

http://www.2dehands.be/fietsen/fietsen/bakfietsen/bakfiets-bakfietsen-292040393.html

Voorstel tot financiering …

  • crowdfunding ? termijn iets te kort, bedrag te beperkt
  • pot maken
  • vorige kas ?
  • ...

Jolien:

Opvolgen van financiën.

Joris:

Lijst met verwezelijkingen: historiek én achievements! Beginnen met tijdloze informatie verzamelen.

Plan van aanpak website.