Crew Antwerpen (Stad)/Meeting/20 05 2012

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Antwerpen Meeting Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Antwerpen (Stad)
Date Sun 20 May 2012
Time 7:00pm
Venue De Vree
Address
Lange Nieuwstraat 25
2000 Antwerpen
City
Attendees Ittai, Koen, Thomas, Kjell, Christophe, Elise, Mark, Wouter
Previous meeting Next meeting
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Onderwerpen

Agenda

 • Structuur meetings
 • Logo
 • Feitelijke vereniging
 • Bezoek Brussel
 • Bezoek Mechelen
 • De Filmpjes
Verdere aanpak en uitvoer + statusupdate
 • NoordAntwoord en hun "maak de stad"
 • mail Thomas
 • Nieuwsbrief / website / writing
 • Leden
 • 2 Juni? Hoe/wat/wie?
 • uitstellen 2 juni
Door het evenement te verplaatsen naar 23 juni maken we volgens mij meer kans om volk te trekken. valt niet samen met de examens, meer tijd om publiciteit te maken, genoeg tijd om een aanvraag te doen bij de stad om iets op de openbare weg te organiseren (Park spoor noord) of om met Swenst (concullega van buro's) een dealtje te maken. Rossem haalt 50 mensen bij mekaar om een partijprogramma te schrijven, indien wij meer volk trekken geven we Tobback ongelijk. Hoe meer volk er komt opdagen, hoe meer mensen we kunnen werven om mee te draaien bij ons.
 • toegang tot IT op ons subdomein
Ik (en evt. anderen) heb geen toegang tot de inkomende mails op ons subdomein, heb af en toe wel tijd om met vers aangemelde mensen af te spreken.
 • Jurgen

Verslag

 • Logo's
  • Thomas heeft 3 logo's voorstellen gemaakt.
 • Structuur meetings
  • Vanaf nu iets strikter georganiseerd - timing / persoon aan het woord
  • Goedkeuring vorig verslag
  • Drie piraten regel
 • Feitelijke vereniging
  • Schatbewaarder?
  • Bankrekening
 • Bezoek Brussel
  • Nofel, Jonas en Jurgen
  • Nofel heeft zelf nog geen toegang tot de rekening
  • Tegenvoorstel lokale rekening - sub-account van Belgische PP
  • Weinig transparantie over de stand van de Belgische rekeningen
  • consensus locale rekening
  • doorstorten naar nationaal
 • Bezoek Mechelen
  • Mechelen woensdag opnieuw een Pirate beer
  • Wordt aan gewerkt
 • De filmpjes
  • Eerste filmpje geschoten
  • Wordt aan verdere afwerking gewerkt
 • 2 Juni
  • Elise stuurt mailtje voor Zuiderpershuis
  • Press release
  • locatie wordt morgen vastgelegd
  • Thomas maakt een webform
  • Ittai, Kjell heeft nog email adressen verzameld van buurtverenigingen en socioculturele verenigingen om mee uit te nodigen
  • Van 10:00 tot 18:00
  • Werkmethode - Unconference:
   • Plenair: peilen naar onderwerpen die de interesses (onderwijs keuzen, mobiliteit, verslaggeving binnen gemeenteraad, ...)
   • Dag verdeeld in tijdslot: Iedereen krijgt stickers om een interessepunten te kiezen, onpopulaire topics vallen af.
   • Opnieuw plenaire waar resultaten worden voorgesteld + ronde
 • Mail Thomas
  • Ambitie: Deelnemen aan de lokale verkiezingen op 20 oktober heeft verschillende bedoelingen:
   • Motivatie voor het uitbouwen van een goed draaiende lokale werking: een kwalitatieve ledenwerving, programma-ontwikkeling, financiële en legal basis, etc.
   • Peilen naar lokale interesse voor de Piratenpartij, een test van de eigen relevantie dus. Interesse kan blijken uit verschillende elementen: de ledenwerving, kiespercentage, media-aandacht, donaties, etc.
   • Ervaring opdoen met betrekking tot het politieke systeem zelf kieslijsten en andere technische aspecten, alsook politieke en mediatechnische strategie. Realistisch mogen we hier wel wat fouten in verwachten, dus een iteratieve en leergerichte benadering is essentieel.
   • Een zetel halen zou een onwaarschijnlijke prestatie zijn bij eerste verkiezingen, dus dat beschouwen we slechts als een secundaire ambitie.
  • Werving
   • Belangrijk is een stevige organisatorische ploeg te hebben, hierin kunnen we nog wel een paar stevige handen gebruiken.
   • Daarnaast is het erg belangrijk een grote basis sympathisanten uit te bouwen, die kunnen betrokken worden bij het schrijven en stemmen van een programma, straatacties, informatieverspreiding, fondsenwerving, enzovoort. Omdat de organisatie van de ledenwerving op nationaal niveau niet bijzonder handig verloopt, doen we dit in eerste instantie lokaal.
   • Primair technisch kanaal van de ledenwerving is de website (antwerpsepiraten.be), om de eenvoudige reden dat we dan gemakkelijk e-mailadressen en dergelijke kunnen verzamelen, goed voor nieuwsbrieven, etc.
   • Bouwen we een mechanisme in om (in extreme situaties) leden te kunnen weigeren? Een concrete methode worden tegen volgende meeting uitgewerkt.
  • Timing: We benaderen de verkiezingen als een trappenraket, waarbij elke fase alle aandacht en energie krijgt om een zo groot mogelijk succes te zijn.
   • De eerste fase (aankondiging via persconferentie) was reeds een groot succes. De komende stappen, met hun indicatieve timing zijn:
   • Schrijfcongres voor partijprogramma. Via een unconference/open space techniek verzamelen we allerlei relevante programmapunten, waarbij we een zo breed mogelijke deelnemersveld uitnodigen. Voorzien op 2 juni. De aanpak is conflict-avers (zware controverses zijn te vermijden), constructief en pragmatisch (dus bijv geen federale standpunten ontwikkelen of rechtstreekse aanvallen op andere partijen of kopstukken). Goed onderbouwde, positieve en relevante voorstellen worden als ideaal beschouwd.
   • Direct aansluitend op het congres doen we een grote lokale ledenwervings-actie, met inschrijvingsgelden. Deze blijft lopen tot aan de verkiezingen maar is vooral belangrijk om een groot succes te zijn voor het finaliseren van het partijprogramma.
   • Stemming van partijprogramma. Alleen leden mogen stemmen, we vertrekken vanuit de resultaten van het congres en stemmen in een (op te zetten?) Liquid Feedback systeem. Afsluiten stemming half juli?
   • Opstellen kieslijst. Hierbij hebben we een officieel kandidaatstelling nodig, gecombineerd met een Schulze (Condorcet) stemming? (Dit geeft meteen een natuurlijke ranking, al moeten we wel een truc toepassen om aan de man-vrouw verdeling te voldoen.) Deadline half augustus (kieslijst bepaald)?
   • Inschrijven in de verkiezingen: 15 september!
  • Zomercampagne
   • Tijdens de zomer voeren we vooral een campagne in het straatbeeld, zo low-budget maar toch visiebel mogelijk. Een aanwezigheidspolitiek in Spoor Noord (elke zondag, 12u tot 18u?) werd daarbij alvast voorgesteld, naar capaciteit zouden we dit op meerdere plekken kunnen doen.
  • Financiën
   • (Besproken op een Pirate beer, maar mogelijk nogmaals te bevestigen) We moeten op relatief korte tijd *iets* bij elkaar krijgen om bijvoorbeeld drukwerk te kunnen bekostigen.
   • Een basisbedrag van 20 € voor lidmaatschap bij de Antwerpse piraten, waarbij uitzonderingen kunnen voorzien worden voor studenten/..., plus een vrij te kiezen maandelijks te storten bedrag. Het uitblijven van een maandelijkse storting kan aanleiding geven tot opzeggen van lidmaatschap. Volgende week stemmen we hierover. Voorstellen kunnen doorgestuurd worden.
  • Pers
   • Media training hervatten
   • Consensus: Thomas woordvoerder tot dat er een lijst is
 • Nieuwsbrief / website / writing
  • rond mailen voor kleine check-up voor publicatie
  • enkel aankondiging activiteiten
 • toegang tot IT op ons subdomein
  • Kjell is toegevoegd
  • discussie lijst
 • Jurgen
  • Zal tekenen voor deelname aan gemeenteraadsverkiezingen
  • Deze week proberen voor handtekening te gaan
  • We proberen een open brief naar gemeenteraadsleden/provincieraadsleden/districtsraadsleden
  • press release