Crew Antwerpen (Stad)/Meeting/16 12 2020

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Antwerpen meeting Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Workgroup Crew Antwerpen (Stad)
Date Wed 16 December 2020
Time 8:00pm
Venue Online
Address
https://meet.jit.si/piratenpartij
?
City
Previous meeting
Export iCalendar
Clone this meeting

Details

[Français ci-dessous; English below]

In deze meeting beginnen we aan evaluatie van onze werking. Alle suggesties zijn welkom. Ook als je gewoon nieuwsgierig bent hoe we intern te werk gaan, kom zeker luisteren!

Neem hier alvast een kijkje om een idee te krijgen: Category:Active_Projects

[Version Française] Au cours de cette réunion, nous commençons à évaluer notre opération. Toutes les suggestions sont les bienvenues. Même si vous êtes simplement curieux de savoir comment nous travaillons en interne, n'hésitez pas à venir nous écouter !

Jetez un coup d'œil ici pour vous faire une idée : Category:Active_Projects

[English version] In this meeting we will start to evaluate our operation. All suggestions are welcome. Even if you are just curious how we work internally, be sure to come and listen!

Take a look here to get an idea: Category:Active_Projects


Report

Aanwezig : David, Jelle, Renaud Later (21u): Jan VO

Het basisinkomenexperiment : de harde noot te kraken.

We weten dat deze experimenten reeds overal ter wereld ingang vonden zonder ooit serieus te worden genomen door de klassieke media. Ze bleven steeds voetnoten.

Wij denken dan ook een Belgische versie weliswaar gerechtvaardigd is echter er moeten vormvereisten vooropgesteld worden waardoor dit experiment zal verschillen van de vorige (zoals continue inbreng van de deelnemers, een maximalisatie van deelnemers door bvb. steun van mediabedrijven).

 • smart-aspect cf cities
 • libérale invulling ?

Een vast nieuwsitem

Belangrijker dan dat lijkt ons dit een vast nieuwsitem te maken. Het gaat dus meer om dit idee een algemene ingang te doen vinden bij de vierde macht, nl. de mainstream media. Alle méthodes zijn hiervoor goed : een herhaling van de lezingen reeds uitgevoerd de laatste tien jaar bij elke andere politieke partijen, panelgesprekken, vaste rubrieken, interviews, etc. Geen doekje voor het bloeden.

Het experiment mag geen excuus zijn om bestaande bescherming tegen armoede aft e bouwen, noch moet het een middel zijn om politiek gerecupereerd te worden. Wij denken daarom aan de rechtstreekse inbreng (interviews/vragenlijsten) die de wekelijkse evolutie in kaart brengen. De vragen of we zo’n groot mogelijke groep moeten kiezen is niet vanzelfsprekend net om bovenstaande scenario’s te vermijden.

 • negatieve impact belichten : inmenging berrichten
 • kwestie rond alternatieve financiering inzake marktwerking (concurrentiemogelijkheden,

winstmodellen?

 • cf. nachtwinkels , cf stoomtreinen koeien/melk
 • arbitraire media:

Inkomenszekerheid

We leren dat in België de inkomenszekerheid reeds bestaat en we dus kunnen spreken van een basisinkomen maar dat de verdeelslseutel tot dat geluk wel heel scheef is gedraaid. Het gaat erom dat de instituties geldverslindende machines zijn geworden die hun eigen voortbestaan verzekeren zonder een eigen hernieuwing of evolutie toe te laten binnen hun structuur. Met name wordt het individu niet meer behandeld als te helpen dan wel als de ‘klant’ van het institutie dat een bedrijf werd. Hierdoor maakt zij deel uit van het probleem dat ze pretendeert te op te lossen. We zoeken deze structuur een spiegel voor te houden zodat zij zelf in staat wordt gesteld stelselmatig zich opnieuw op haar kerntaken te richten.

cf. VDAB, RVA zijn controleapparaten, waar is de dienstverlening naartoe ? Dit zijn essentiele kerntaken die deze bedrijven dienen te vervullen. Ofwel moeten deze instituties deze opnieuw opnemen, moet de bedrijfsstructuur uitgezuiverd worden van klantgerichte algorythmen of dient de structuur weer op mensenmaat ontworpen te worden, eventueel in een lokalere vorm.

Wie gaat dat betalen ?

... is een veelgehoorde phrase binnen de zorgverleningsector desalniettein leren we dat er exhuberante bedragen rondgaan bij zowel de pharmaceutische bedrijven als bij de hogere échelons van zorgverleners. Hier moet ofwel een rem worden ingebouwd, transparantie doorgevoerd worden of zoals we eerder schreven zorg op mensenmaat verleend worden. Wij kunnen niet toelaten dat onze zorg verwordt tot een algemeen sociaal, economisch en medisch experiment. We kennen allemaal tot wat zulke verdraaide visies kunnen leiden.

We zien ook dat goedkope medicijnen niet of nauwelijks worden verstrekt, ze niet verkrijgbaar worden gemaakt ten voordele van duurdere experimentele kuren en dat het getrainde personeel geen kennis hiervan heeft.

 • Psychologische aspect van 5G, van samenleving, verhouden van psychische kenmerken tov.

menswaardige doelen.

 • Naast elkaar leven van mensen ipv. Verbinding van Kennis op te zoeken.
 • Het Piratenfestival dat cooperatief gronden opkoopt via toegangsgelden
 • Vlot van Peter; modulaire structuur, publiciteit, showelement, rivier opkuisen, verschillende

modellen

The Pirate Times

De Pirate Times biedt elk een mogelijkheid zijn zegje te doen en is het ideale forum om de meningen te kunnen vergelijken, de doelgroepen uit te breiden en de algemene bekendheid van de Piratenpartijen te vergroten.

 • Lancering januari, hoofditem basisinkomen, mediawizard