CrewGent/Programma

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Programma in zes punten : Economie: Jonas Mobiliteit: Wim Leefmilieu: Klaas, Pieter Samenleving: Jeroom, Wim Huisvesting: Pieter Bestuur: Klaas, Manuel, Erik


Mobiliteit:

De openbare ruimte moet door iedereen kunnen gebruikt worden om zich te verplaatsen, met respect voor elkaar. PP Gent streeft naar een duurzame mix. De infrastructuur wordt onderhouden en waar nodig aangepast om dit te verwezenlijken. Voetgangers moeten zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen binnen de stad. Rolstoelgebruikers (en ook luie voetgangers per "Segway") mogen geen onnodige obstakels tegenkomen op hun weg. Fietsers en (elektrische) brommers die zich vandaag al het snelst door het verkeer kunnen voortbewegen houden zich ook aan het verkeersreglement. Auto's horen in het stadsbeeld, maar we zien liefst meer elektrische wagens. Openbaar vervoer is cool, maar ook in de late uren moet de tram of bus beschikbaar zijn.

PP Gent wil werk maken van: goed onderhouden infrastructuur openbare fietsen verhuur/uitleen dienst (cfr; Parijs, Brussel, …) meer laadpunten voor elektrische voertuigen + windmolenpark in gentse haven steunen/initiëren van initiatieven voor een duurzaam stadsbeleveringsnetwerk (overslag naar kleine elektrische camionettes die winkels bevoorraden (ook eventueel 's nachts) Eventueel subsidies voor Gentenaren die een elektrische wagen willen aankopen? Bv: korting op electriciteitsfactuur? duurzame oplossing nachtbussen

suggesties: misschien duidelijkheid over fietsers. We gaan aan oorzaken werken en geen repressief beleid, stoppen met het pesten van de auto of negeren van de zwakke weggebruiker.

-- Bestuur: --

Publiek Subsidierapport : wie krijgt er wat hoeveel en waarom

Nood:

Efficient besteden van overheidsmiddelen - bekwame mensen op de juiste plaats

Strategie:

extern auditbureau - cfr ratingbureaus... :( --> die ratingbureaus waren achteraf gezien allesbehalve onafhankelijk.

- Onafhankelijke benchmarking van overheidsdiensten - opvolging van de aanbevelingen, peer review? - overheidsmanagement doorlichten door externen : kost veel geld...beginnen met een doorlichting en verbeteringen suggereren, het is zeker niet de bedoeling zaken uit te besteden, zgn outsourcing. Het is vooral de bedoeling om een onafhankelijke stem te horen om aldus te weten te komen waar er gaten zitten in de competenties. - kwaliteitskringen open debatcultuur voor ambtenaren, geen zwijgplicht meer voor de werking van overheidsdiensten. - Leernetwerken opzetten cfg mediander.be - projectmanagement - efficiënte vergaderskills aanleren - competentiemanagement - menselijke problemen onderkennen en aanpakken - autonomie - zelfredzaamheid - persoonlijke ontwikkeling - eerlijke communicatie ipv posities verdedigen - verplichte registratie lobbybezoekjes - Liquid Fucking Feedback

Suggesties: verduidelijken. Nog werk aan. Transparant bestuur cfr www.cumuleo.be

  • een onafhankelijke partij - academisch of privaat die de lacunes en competenties in kaart brengt van overheids- en sociale organisaties
 • Gedeelte van het budget reserveren voor groen, onderwijs, mobiliteit
 • Projectrapportering fases, kosten, voortgang eventueel audit bij slecht vorderende
 • Ethische stadseconomie : geen wapens- oorlogsindustrie, kinderarbeid, bonussen en vergoeding van alle verkozenen
 • participatie
  • bevraging van:
   • wijkagenten, politie
   • sociale organisatie's: ocmw, samenlevingsopbouw, verenigingen voor mensen in armoede, wijkcomités, caw's, vdab, cultuurverenigingen

pijnpunten, essentie uit die bevraging distilleren

hoe staan wij tegenover andere partijen? Upgraden : traditionele politici mogen zichzelf zijn ipv de laatste poll na te jagen. Wij zijn meer geïnteresseerd in hun ervaring en competenties als in hun oneliners. Zij mogen mens zijn en fouten maken ipv andere politici te trollen. Tegen het defensieve reageren op elkaar naar echt luisteren

Wij willen burgers een platform geven waar zij problemen kunnen signaliseren en oplossingen brengen, naar analogie met fixmystreet.com

Digitale referenda

Suggesties: moet nog grondig herwerkt worden en focus krijgen

Leefmilieu - Groene stad, aangepast aan de mens

Gent heeft wat aan open ruimte ingeboet - de stadshal is een voorbeeld daarvan. Wij willen dat er genoeg open ruimte in Gent blijft, er mag er zelfs meer bijkomen. Meer groen, minder stadshal was beter geweest. Een boom op de korenmarkt? De inplanning van groen en bomen bij het project Waalse krook is iets dat wij dan bijvoorbeeld wel goed vinden.

Pomp fonteinen zoals op de groentenmarkt brengen water dichtbij, zonder energie te verspillen. Meer van dat.

Gent heeft veel water, en daar moeten we zorg voor dragen. Het is belangrijk om hier verder in te investeren. De kwaliteit moet beter, en in de toekomst zouden we graag meer van dit water gebruik maken. Als het warm is, zou het mogelijk moeten zijn om in gent op bepaalde plaatsen te zwemmen, te kajakken etc. Duidelijk informatie ivm waterkwaliteit in gentse binnenwateren, online en ter plaatse beschikbaar maken en duidelijk maken van de regels op het water aan iedereen, kunnen hierbij helpen.

"Gent - drinkwater lange termijn voorzienings probleem"

Om meer groen in de stad te krijgen, denken wij aan meer groen op de gentse daken. Wij willen groendaken en daktuinen promoten. Duidelijke regelgeving moet het de gentenaar gemakkelijker maken om zelf een daktuin of groendak te maken. Wij denk onder andere aan de aanleg van een dakpark en buurt tuintjes bovenop de belgacom toren. ==> voor een groot deel reeds geraliseerd? http://www.dakboerin.nl/


Het idee zoals geopperd op "devragendepartij" om -> viaduct Zuid park ipv afbreken, park op dak Belgacom en dak van de bibliotheek

Inspraak in de verdere ontwikkeling van groen in het stad zou kunnen aan de hand van een participatieve kaart van gent waar gentenaren met de stad en met elkaar kunnen communiceren over dingen die plaatsgebonden zijn. Bijvoorbeeld, waar en wanneer staan werken ingepland, sluikstort problemen melden aan de stad, deelnemen aan discussies over ingeplande projecten, nieuwe projecten, ideeen delen met stad en mede burgers.

http://www.kickstarter.com/projects/855802805/lowline-an-underground-park-on-nycs-lower-east-sid

http://inspirationgreen.com/hundertwasser-architecture.html?start=20


Samenleving

Veiligheid en Politie

- CCTV in Gent? Bestaat al boven de hoofden van buitenwippers... noot: buitenwippers worden met camera gesurveilleerd maar de mensen die amok maken binnen niet... Gaan we naar een big brother samenleving zoals in Groot-Brittannië? Enkele kuststeden en Leuven hebben al zo een systeem. Tegen permanent toezicht achter de camera, Voor cameras die opnemen en waar achteraf bij incidenten op teruggegrepen kan worden. Wel zoals op Gentse feesten of massaevenementen monitoring voor veiligheid? - Getuigenis van mensen in brugsepoort : politie komt hier nooit! - Gedemotiveerde politie agenten die gearresteerde kleine criminelen weer los moeten laten op straat (Federaal beslist door Milquet? 6 maand straffen niet uit zitten) - Getuigenis politie brussel : 'Als we een 'mugger' 50 keer oppakken moet hij voor de rechter komen' - GAS : Gemeetelijke administratieve sancties http://www.gent.be/eCache/THE/4/159.bGlzdHZpZXc9cGVyc2JlcmljaHRlbl9hcmNoaWVmJnJlYz0xNjk2NDMmeWVhcj0yMDExJm1vbnRoPTQ.html - Politie moet zich teveel bezighouden met administratie (ook Termont is die mening toegedaan) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G123OPD20 Pleiten voor meer bureauflikken? - Dubbelparkeren aanpakken http://www.gent.be/?ch=the&id=167599 Oorzaken: Te weinig parkeerplaats, te weinig mensen nemen het openbaar vervoer om inkopen te doen. - Minderjarige cimineeltjes? (Eigelijk een federaal probleem door overvolle jeugdinstellingen) Gent kan wel eigen projecten opzetten voor delinquenten die niet met opsluiting te maken hebben...http://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=XLIEWeaFAoAC&oi=fnd&pg=PA5&dq=gent+jongeren+criminaliteit&ots=of13awFAAI&sig=QrZa1tZMYLScyXlSoAXLipJpiQ0#v=onepage&q=gent%20jongeren%20criminaliteit&f=false

Suggesties: we werken op de oorzaken van criminaliteit en willen de oorzaken aanpakken: de pakkans, strafkans en kans op directe uitvoering aanpakken. Anders gaan we afgleiden naar lynchpraktijken. Project-gebaseerde aanpak van criminaliteit. Betere coördinatie van veroordelingen - meer openbare wc's ook voor vrouwen

Onderwijs genoeg scholen, niet alleen om het capaciteitsprobleem op te vangen maar om vrije schoolkeuze te garanderen anticiperen op bevolkingsaangroei/afname: wordt te weinig gedaan vandaag > modulaire infrastructuur (containerklassen, ...) scholen niet vergeten bij nieuwe stadsontwikkeling (werd vergeten bij DOK, ondertussen wel aangepast) leerplan: communicatievaardigheden, "levensmanagement" en "lichaamsbewustzijn" (cfr. Erik) (=staatsniveau) efficiente samenwerking tussen de verschillende onderwijsnetten afschaffen van de confessionele vakken en vervangen door een algemeen filosofisch vak: dit is mogelijk binnen het stadsonderwijs standpunt hervorming secundair onderwijs? Vlug/alles is niet mogelijk...Wim: pro keuze: dus als iemand traditioneel onderwijs moet dat kunnen, anderzijds moeten we kleinschaliger "best practices" opzetten met gepassioneerde onderwijsmensen ondersteunen van alternatieve onderwijsvormen (bvb de democratische Sudbury scholen) http://www.sudbury.be/ volledige transparantie / controle ivm de gesponsorde leerstoelen op de universiteit http://threerottenpotatoes.wordpress.com/independent-science-2/press-debates/ steunen/initiëren van alternatieve "business schools" (cfr. KaosPilots http://www.kaospilot.dk/) en Knowmads (http://www.knowmads.nl/) als tegengewicht voor de huidige erg neoliberale optie (= Vlerick school) http://www.gent.be/eCache/THE/1/758.html Beleid Gent 2007-2012

Suggestie: Piratenpartij goed onderwijs voor iedereen. Capaciteitsproblemen moeten met hoge prioriteit aangepakt worden. Denken aan een efficiënt lange-termijn beleid om de terugkerende pieken in de demografie aan te pakken. Gent heeft een nijpend tekort aan technisch geschoolde mensen. TSO aantrekkelijker maken?

Economie Stadsbeleid: De stad is financieel relatief gezond, maar moet dit ook blijven in financieel woelige tijden. De inkomsten van de hogere overheden zijn niet allemaal even zeker, leningen worden duurder en de inwoners van dit land merken de gevolgen van de crisis al genoeg. We zien het als onze opdracht de Gentenaars een moderne en hoogwaardige dienstverlening aan te bieden zonder het voor de Gentse inwoner of ondernemer nog zwaarder te maken. We hanteren het principe van het status-quo qua belastingsdruk: komt er ergens een belasting bij, dan moet er elders één sneuvelen. (Vrij naar N.Va) Een grotere efficiëntie en verregaande informatisering moet een afslanking van het totale stedelijke overheidsapparaat mogelijk maken. De komende jaren gaat een groot deel van het stadspersoneel met pensioen. Indien we dit slim aanpakken, met een doordachte visie op de kerntaken van de stad, hoeft dit niet ten koste te gaan van de dienstverlening, noch van de individuele werklast van het stadspersoneel. (Vrij naar N.Va) Gentse Economie Minder schepen in het gemeentehuis, meer op de Gentse wateren! Stopzetten sale (and lease back) operaties! Stadsbons: de stad moet in de eerste plaats lenen bij de burger. Op die manier veranker je de burger in het lokale financiële beleid. Consequent naleven en verscherpen van het charter ethisch bankieren en beleggen. Er wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van de Gentse haven als economisch knooppunt. Er De Gentse haven ontwikkelt zich tot hét voorbeeld voor duurzame havenactiviteiten. Daarom is de transitie naar een duurzame productie dé uitdaging voor alle bedrijven. Ook zal er bijkomend ingezet worden op hernieuwbare energieproductie in het Gentse havengebied. We voeren een dynamisch economisch beleid dat de verdere uitbouw van de haven als industrieel complex van internationaal maritiem belang en logistiek knooppunt ten volle ondersteunt. (Vrij naar Spa-Groen) We willen het de volgende legislatuur met één schepen en bijhorende kabinetsmedewerkers minder doen. Ook zullen we de vergoedingen van de gemeenteraadsleden en van de stedelijke vertegenwoordigers in allerhande raden van bestuur, intercommunales, enz. evalueren en waar nodig - en mogelijk - bijstellen. Niet alleen de burgers zullen de komende crisisjaren inspanningen doen, maar ook de mensen die hen op de diverse echelons van het stedelijke bestuur vertegenwoordigen. De horeca is een belangrijke partner in Gent die zorgt voor tewerkstelling en die het sociaal weefsel versterkt. De� stad wil dan ook een permanent sectoroverleg opstarten met de horeca. Hierbij dient tevens afstemming te gebeuren met de sector in het kader van het evenementenbeleid. Een betaalbare toegang tot nutsvoorzieningen zoals drinkwater, afvalwaterbeheer, energie en telecommunicatie ... worden door huishoudens als een basisvoorziening ervaren. Er wordt met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven nagegaan wat het beste traject is om studenten en scholieren beroepservaring te laten opdoen. Hierbij moet nagegaan worden of de online stagedatabank van de stad kan dienen als voorbeeld voor het bedrijfsleven en hiertoe eventueel moet uitgebreid worden. Alles begint bij onderwijs.


Suggesties: we hebben hier te weinig expertise over. Enkel de core-puntjes:

  sale and lease back
  publiek en transparant maken van lonen bij mensen met een verkozen mandataris.