Basic Income/Meeting/05 06 2016

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search
Brainstorming Basis Inkomen Toicon-icon-avocado-discuss.svg
Date Sun 5 June 2016
Time ?
Address
?
9000 Gent
City
Next meeting
Topics Universal Basic Income (UBI)
Loading map...
Find routes on OpenStreetMap
Export iCalendar
Clone this meeting

Brainstorming Basis Inkomen 05/06/2016

Vrije brainstorming:

 • Eerlijkere, directere democratie
 • (Globale) armoede
 • Ontkoppeling arbeid – inkomst
 • Waardering mantelzorg/vrijwilligerswerk
 • Maatschappelijke –en zelfontplooing
 • Herverdeling arbeid – inkomst
 • Gelijkwaardige kansen
 • Vrije tijd/ familie/ vrienden
 • Vrijheid
 • Onderwijs aanpassen
 • Welzijn/ mentale gezondheid
 • Efficienter en transparanter bestuur
 • Herwaardering arbeid
 • Inovatie/ creatieve boost
 • Daling criminaliteit/ fraude
 • Minder overconsumptie


Aanpassing inkomsten:

Verdwijnt:

 • Kindergeld
 • Leefloon
 • Invaliditeitsuitkering
 • Faillisementsverzekering
 • Tijdskrediet
 • Beroepsziekte/ongeval verzekering
 • Weduwen- en wezengeld
 • Wachtuitkering
 • Vakantiejobs


Blijft:

 • (Basis)onderwijs/ studietoelagen
 • Gezondheidszorg
 • Aanvullend pensioen

Te bespreken:

 • Werkloosheidsuitkering - BI + degressie (afbouwen tot BI)
 • Ziekteuitkering ? - BI + individuele verzekering
 • Pensioen - Alleen BI
 • Sociale woningen?

Subsidies (allerlei) ?