Antwerpen (Stad)/Dossiers

From Pirate Party Belgium
Jump to: navigation, search

Referte: vergadering zondag 28-10-2012

Op de vergadering van de Antwerpse Crew is besloten om te starten met een aantal dossiers.

Dit om uit te zoeken welke onderwerpen wij belangrijk vinden en hoever Antwerpen daarmee staat.

Mensen die interesse hebben in een bestaand dossier en/of nieuwe dossiers wensen toe te voegen, zijn welkom.


Dossier afvalverwerking naar groene stroom.

Dossier openbaar vervoer.

Dossier financiën.

Dossier sponsors.

Dossier statuten.

Dossier begroting.

Dossier onderwijs.

Dossier wonen.

Dossier energie voor groen.